BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuziemska Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pakuła Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pieniak-Lendzion Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Becher Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Metale ciężkie w glebach położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych
Heavy Metals in Soil Along Transport Routes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (39), 2017, nr 112, s. 97-107, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Skażenie gleb, Metale ciężkie
Road transport, Soil contamination, Heavy metals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena zawartości cynku, ołowiu, chromu, miedzi, niklu i kadmu w poziomie powierzchniowym gleb uprawnych w odległości 10 m i 75 m od drogi krajowej DK63, na odcinku Siedlce-Łuków. W badanych glebach stwierdzono zróżnicowaną zawartość metali ciężkich, która układała się w szeregu malejącym: Zn > Pb > Cr > Ni > Cu > Cd i zmniejszała się w miarę oddalania od pasa drogowego. Zawartość ta nie przekraczała dopuszczalnych stężeń dla gleb uprawnych, mieściła się w przedziale zawartości naturalnych i tła geochemicznego dla utworów piaszczystych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an evaluation of the content of zinc, lead, chromium, copper, nickel and cadmium in the surface horizon of arable soil at 10 m and 75 m from the national road DK63, on the section Siedlce-Lukow. The content of heavy metals in soil is arranged in the following decreasing series Zn > Pb > Cr > Ni > Cu > Cd and decreased in the distance from the roadway. The contents of metals do not cross the standard limit for arable soil, and was on the natural and geochemical background level for the sandy deposits.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrzan A., Formicki G., Zawartość metali ciężkich w glebach w różnych porach roku, "Proceedings of ECOpole", 6(2)/2012.
 2. Czarnowska K., Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb, Rocz. Glebozn., 47(supl.)/1996.
 3. Czarnowska K., Chlibiuk M., Kozanecka T., Pierwiastki śladowe w glebach uprawnych przy drogach wokół Warszawy, Rocz. Glebozn., 53(3/4)/2002.
 4. Czubaszek R., Bartoszuk K., Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu, "Civil and Environmental Engineering" / "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", 2/2011.
 5. Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1999.
 6. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M., Jaremko D., Frakcje metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż obwodnicy miasta Siedlce, Roczniki Gleboznawcze, 59(2)/2008.
 7. Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wrocław, 2012.
 8. Kotowska E., Regulacje prawne w zakresie wpływu transportu na środowisko, "Logistyka" 4/2014.
 9. Mocek A., Mocek-Płóciniak A., Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski, "Nauka. Przyroda. Technologie", 4(6)/2010.
 10. Ochrona środowiska, Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 2015.
 11. Ociepa-Kubicka A., Ociepa E., Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi, "Inżynieria i Ochrona Środowiska", 15(2)/2012.
 12. Pakuła K., Frakcje ołowiu, chromu, cynku, miedzi i niklu w poziomach powierzchniowych gleb zlokalizowanych obok obwodnicy Siedlec, "Inżynieria Ekologiczna", 27/2011.
 13. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008, Roczniki Gleboznawcze, 60(2)/2009.
 14. Pulles T., van der Gon H.D., Appelman W., Verheul M., Emission factors for heavy metals from diesel and petrol used in European vehicles, "Atmospheric Environment", 61/2012.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. nr 165, poz. 1359.
 16. Sławiński J., Gołąbek E. Senderak G., Wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i uprawną roślinność przydrożną, "Inżynieria Ekologiczna", 40/2014.
 17. Szczegółowe wyniki GPR 2015 dla dróg krajowych, www. siskom.waw.pl/nauka.
 18. Świetlik R., Trojanowska M., Transport samochodowy jako źródło emisji metali ciężkich do środowiska, "Logistyka", 6/2014.
 19. Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013, GUS, Warszawa 2015.
 20. Zielaskiewicz H., Transport jako ogniwo łańcucha logistycznego i jego oddziaływanie na środowisko naturalne, "Logistyka", 4/2009.
 21. Żurek G., Prokopiuk K., Zawartość ołowiu, kadmu i chromu w glebach rolniczych przyległych do autostrady A2, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 262/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1251
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu