BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Politechnika Śląska, Gliwice)
Tytuł
Przekraczanie granic w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym
Boundary Spanning in Public Safety Management
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 423-437, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie bezpieczeństwem, Współpraca międzysektorowa, Zarządzanie publiczne
Safety management, Cross-sector cooperation, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przekraczanie granic stanowi kompetencję organizacyjną pozwalającą odpowiednio kształtować procesy współpracy międzyorganizacyjnej. Jej rola w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym wynika z konieczności wspólnej realizacji działań przez wiele organizacji, których zasoby i umiejętności wzajemnie się uzupełniają. Jednakże analizy prowadzone w tym zakresie są ograniczone. Z tego względu w niniejszym artykule podjęto próbę zidentyfikowania uwarunkowań i podstawowych działań związanych z przekraczaniem granic w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. (abstrakt oryginalny)

Boundary spanning is the organizational competence enabling to shape the process of inter-organizational collaboration. Its role in public safety management results from the necessity of joint action of many organizations whose resources and competencies are complementary. However, the analysis carried out in this area are limited. Therefore, this article attempts to identify the conditions and basic activities related to the boundary spanning in public safety management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancona D.G., Caldwell D.F.: Beyond task and maintenance defining external functions in groups. "Group and Organization Studies", Vol. 13, 1988.
 2. Ancona D.G., Caldwell D.F.: Bridging the boundary: external activity and performance in teams organizational. "Administrative Science Quarterly", Vol. 37, 1992.
 3. Ancona D.G.: Outward bound: Strategies for team survival in an organization. "Academy of Management Journal", Vol. 33, 1990.
 4. Andersen P.H., Kragh H., Lettl C.: Spanning organizational boundaries to manage creative processes: The case of the LEGO Group. "Industrial Marketing Management", Vol. 42(1), 2013.
 5. Bharosa N., Lee J., Janssen M.: Challenges and obstacles in sharing and coordinating information during multi-agency disaster response: Propositions from field exercises. "Information Systems Frontiers", Vol. 12(1), 2010.
 6. Curnin S., Owen C.: Spanning Organizational Boundaries in Emergency Management. "International Journal of Public Administration", Vol. 37(5), 2014.
 7. Curnin S., Owen C., Trist C.: Managing the constraints of boundary spanning in emergency management. "Cognition, Technology and Work", Vol. 16(4), 2014.
 8. Huxham C., Vangen S.: Managing to collaborate. The theory and practice of collaborative advantage. Routledge, London and New York 2005.
 9. Johnson K., Duxbury L.: The view from the field: A case study of the expatriate boundary-spanning role. "Journal of World Business", Vol. 45(1), 2010.
 10. Jonsson K., Holmström J., Lyytinen K.: Turn to the material: Remote diagnostics systems and new forms of boundary-spanning. "Information and Organization", Vol. 19(4), 2009.
 11. Joshi A., Pandey N., Han G.: Bracketing team boundary spanning: An examination of task-based, team-level, and contextual antecedents. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 30(6), 2009.
 12. Kaim A.: Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce. Wnioski z badań pilotażowych, [w:] Pawlak M., Srokowski Ł. (red.): Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2014.
 13. Kapucu N., Van Wart M.: The evolving role of the public sector in managing catastrophic disasters: lessons learned. "Administration & Society", Vol. 38, 2006.
 14. Kapucu N.: Interagency communication networks during emergencies: Boundary spanners in multiagency coordination. "The American Review of Public Administration", Vol. 36(2), 2006.
 15. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: New Requirements for Managers of Public Safety System. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 149, 2014.
 16. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Collaborative Performance In Public Safety Management Process, in: Frunza, A.; Ciulei, T.; Sandu, A.: 5th International Conference Lumen 2014. Transdisciplinary and Communicative Action. (LUMEN-TCA 2014), Targoviste, Romania, November 21-22, 2014. Bolonia : Medimond S R L, 2015.
 17. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Mapowanie procesów współpracy między-organizacyjnej na przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym. "Zarządzanie Publiczne", nr 3(31), 2015.
 18. Kulesza M.: Budowanie samorządu. Municipium, Warszawa 2008.
 19. Leifer R., Delbecq A.: Organizational/environmental interchange: A model of boundary-spanning activity. "Academy of Management Review", Vol. 3(1), 1978.
 20. Leung Z.C.S.: Boundary Spanning in Interorganizational Collaboration. "Administration in Social Work", Vol. 37(5), 2013.
 21. Levina N., Vaast E.: The emergence of boundary spanning competence in practice: Implications for implementation and use of information systems. "MIS Quarterly: Management Information Systems", Vol. 29(2), 2005.
 22. Lindgren R., Andersson M., Henfridsson O.: Multi-contextuality in boundary-spanning practices. "Information Systems Journal", Vol. 18(6), 2008.
 23. Marrone J.A., Tesluk P.E., Carson J.B.: A multilevel investigation of antecedents and consequences of team member boundary spanning behaviour. "Academy of Management Journal", Vol. 50(6), 2007.
 24. O'Leary R., Vij N.: Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going? "The American Review of Public Administration", Vol. 42(5), 2012.
 25. Payan J.M.: A review and delineation of cooperation and coordination in marketing channels. "European Business Review", Vol. 19(3), 2007.
 26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U. 1998 nr 161, poz. 1108).
 27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. 2001 nr 82, poz. 895 z późn. zm.).
 28. Sienkiewicz-Małyjurek K., Kożuch B.: System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe. "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", nr 37(1), 2015.
 29. Star S.L., Griesemer J.R.: Institutional ecology, "translations" and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkley's Museum of vertebrate zoology 1907-1939. "Social Studies of Science", Vol. 19(3), 1989.
 30. Tushman M.L.: Special boundary roles in the innovation process. "Administrative Science Quarterly", Vol. 22(4), 1977.
 31. Williams P.: The Competent Boundary Spanner. "Public Administration", Vol. 80(1), 2002.
 32. Williams P.: Collaboration in public policy and practice: Perspectives on boundary spanners. The Policy Press, Bristol, UK 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu