BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Bojar Waldemar (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Dzieża Grzegorz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Radecka Katarzyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Mikołajczyk Andrzej (Philips Lighting Poland, Piła)
Tytuł
Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile
Evolutioning Approach in Improving Warehouse Processes in the Production of Philips Lighting Poland Pila
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 439-449, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Magazynowanie, Logistyka, Procesy logistyczne
Storage, Logistics, Logistics processes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Philips Lighting Poland w Pile
Abstrakt
W przedsiębiorstwach produkcyjnych procesy magazynowe stanowią integralną część całego systemu logistycznego firmy, a ich sprawność wpływa na poziom obsługi oferowanej klientom. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja nieprawidłowości w realizacji procesów magazynowych i zbadanie, czy w procesach tych drobne usprawnienia mogą prowadzić do znaczących, pozytywnych zmian. (abstrakt oryginalny)

Warehouse processes are an integral part of a company logistics system and their efficiency affects on the customer service level. The purpose of this publication is the analysis of the processes connected with storage and investigation, if small improvements could lead to meaningful, positive changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 2. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.
 3. Górka B.: Uwarunkowania ewolucyjnego i rewolucyjnego podejścia do innowacji strategicznych w małych, innowacyjnych przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 4. Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Collins Business Essentials, 2003.
 5. Kotler P.: Marketing. Rebis, Poznań 2005.
 6. Michalik J., Surowiec D.: Charakterystyka gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym. "Logistyka", nr 6, 2012.
 7. Nogalski B.: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. Master of Business Administration, tom 17, nr 2, 2009.
 8. Prus P., Berg J.: Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie Hoop Polska. Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, zeszyt 5, 2013.
 9. Rożej A., Stolarski J., Śliżewska J.: Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych. WSiP, Warszawa 2014.
 10. Sikora M., Borowski Z., Majchrzak M.: Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji gospodarki magazynowej. "Logistyka", nr 2, 2012.
 11. Sikora M., Dzieża G., Smolińska Z.: Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania organizacją przedsiębiorstwa produkcyjnego. "Marketing i Rynek", nr 7, 2016.
 12. Sułkowski Ł.: Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina. PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu