BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszczyk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0
A Motor Disabled Person as a Consumer 3.0
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (39), 2017, nr 112, s. 55-62, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Konsument, Zachowania konsumenta, Digitalizacja
Disabled people, Consumer, Consumer behaviour, Digitizing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej publikacji przybliżono zagadnienia związane z pojęciem konsumenta 3.0 oraz przedstawiono zestaw cech charakterystycznych dla współczesnego konsumenta. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Podstawą do napisania opracowania były jakościowe badania przeprowadzone na celowo dobranej próbie konsumentów niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkujących na terenie Lubelszczyzny. Uzyskane wyniki upoważniają do postawienia tezy, iż względnie młodzi konsumenci niepełnosprawni ruchowo legitymują się cechami wspólnymi oraz przejawiają szereg zachowań, które spełniają założenia bycia konsumentem 3.0.(abstrakt oryginalny)

The author of the publication presents issues connected to consumer 3.0 and presents a set of characteristics peculiar to the modern consumer. The article has a conceptual character. The basis for the research part of the paper are qualitative examinations conducted on a research group of suitably selected physically disabled consumers living in the Lubelskie Region. The achieved results authorize to express the thesis that comparatively younger physically disabled consumers share common features, as well as display the sequence of behaviours that allow to categorize them as consumers 3.0.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge, A., Konsumpcja, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2006.
 2. Bondos I., W kierunku marketingu 3.0, "Handel Wewnętrzny", t. 3, 2013.
 3. CBOS, Internauci 2015. Komunikat z badań CBOS, 90/2015, Warszawa.
 4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski M., E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 5. Employment of disabled people - Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module (2015), EUROSTAT Statistical Working Papers, Luxembourg.
 6. Frąckiewicz, E., Aktywność zakupowa klientów w sieci i jej determinanty, w: A. Burlita (red.), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 51, 6, Bydgoszcz 2011.
 7. http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/
 8. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek!, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 9. Kotler Ph., The prosumer movement: A new challenge for marketer, NA - Advances in Consumer Research, 13, 1986.
 10. Nowacki F., Marketing 4.0 - nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, "Marketing i Rynek", 2014, 6.21.
 11. Rzemieniak M., Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0, "Handel Wewnętrzny", 6, 2015
 12. Skała M., Klient 3.0 - nowy model sukcesu w biznesie. http://www.forbes.pl/klient- 3-0-nowy-model-sukcesu-w-biznesie, artykuly,198898,1,1.html. Dostęp: 2016-08-06.
 13. Skorek M., Ambroziak M., Trendy konsumpcjonizmu 3.0 i ich wpływ na kształtowanie wirtualnej wspólnoty wokół marek - przypadek marki Nutella, "Problemy Zarządzania", 14, 1, 2016.
 14. Szumski O., Kulturalne uwarunkowania portali Web 2.0 (w:) Kisielnicki J. (red.), Informatyka dla przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 15. Szumski O., Wpływ postrzegania prywatności w sieci na kształtowanie modelu konsumenta 3.0, "Problemy Zarządzania" 14, 1, 2016.
 16. Toffler A., The third wave: the revolution that will change our lives. Collins, London 1980.
 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jedn.: Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.
 18. Varey R.J., McKie D., Staging consciousness: marketing 3.0, post-consumerism and future pathways, Journal of Customer Behaviour, 9.4, 2010.
 19. Wilczak A., Konsument 3.0 - specyfika i implikacje dla marketingu w świetle opinii menedżerów, "Problemy Zarządzania" 14,1,58, t. 2, 2016.
 20. Włodarczyk K., Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 21. Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1230
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu