BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko Włodzimierz (Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny), Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach
Logistics Management in Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 451-462, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie logistyczne
Logistics, Small business, Logistic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach przyczynia się do tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez koordynację i integrację funkcji, procesów oraz czynności ze wszystkich podsystemów organizacyjnych. W artykule omówiono miejsce i rolę logistyki w systemie zarządzania. Ukazano jej specyfikę i kierunki rozwoju w małych przedsiębiorstwach. Podkreślono znaczenie wiedzy oraz umiejętności kierowniczych dla efektywnego zarządzania procesami logistycznymi. (abstrakt oryginalny)

Logistics management in small enterprises contributes to the creation of a competitive advantage through the coordination and integration of functions, processes and activities of all organizational subsystems. The place and the role of logistics in a management system has been discussed. The importance of knowledge and leadership skills for effective management of logistics processes has been emphasized. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 2. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE, Warszawa 2010.
 3. Ciesielski M.: Instrumenty zarządzania logistycznego. PWE, Warszawa 2006.
 4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr J.C.: Zarządzanie Logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 5. Dembińska-Cyran I., Jedliński M.: Usługi logistyczne, [w:] Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.): Współczesna ekonomika usług. PWN, Warszawa 2005.
 6. Doliński D.: Innowacyjne rozwiązanie transportowe nowoczesnym źródłem szukania oszczędności, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=2E8208787FD44C0E BC749869F93A8CB6, 27.08.2016.
 7. Grzanka I.: Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 8. Grzybowska K.: Podstawy logistyki. Difin, Warszawa 2009.
 9. Korzeń Z.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 2. Projektowanie - Modelowanie - Zarządzanie. Biblioteka Logistyka ILiM, Poznań 1999.
 10. Mangan J., Christopher M.: Management development and the supply chain manager of the future. "International Journal of Logistics Management", No. 16(2), 2005.
 11. Mieszajkina E.: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Organizacja i Zarządzanie" Kwartalnik Naukowy, nr 2(10). Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 12. Mieszajkina E.: Tradycja i nowoczesność w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami Lubelszczyzny. "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania", nr VII, 2012.
 13. Nowosielski J.: Procesy i projekty logistyczne. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 14. Rigby D., Bilodeau B.: Management Tools & Trends 2015, Bain & Company, Inc., Boston 2015.
 15. Schindehutte M., Morris M.H., Kocak A.: Understanding Market-Driving Behavior: The Role of Entrepreneurship. "Journal of Small Business Management", No. 46(1), 2008.
 16. Skuteczna obsługa klienta. Najnowsze trendy, http://www.forbes.pl/skuteczna-obsluga-klienta-najnowsze-trendy,artykuly,193153,1,1.html, 29.08.2016.
 17. Słowiński B.: Wprowadzenie do logistyki. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2008.
 18. Szymonik A.: Badanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne firm. "Logistyka", nr 6, 2004.
 19. Tonndorf H.G.: Logistyka w handlu i przemyśle. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 20. https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka, 21.09.2016.
 21. http://www.trans.eu/pl/aktualnosci/jak-producenci-organizuja-transport, 21.08.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu