BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoniec Jolanta (Lublin University of Technology), Kaczorowska Anna (University of Lodz), Motyka Sabina (Cracow University of Technology)
Tytuł
Risk Assessment of it Outsourcing in Enterprises Depending on Their Branch
Ocena ryzyka korzystania z outsourcingu IT w przedsiębiorstwach w zależności od ich branży
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 473-486, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Outsourcing informatyczny, Ryzyko
Outsourcing, Information technology outsourcing (ITO), Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia badanie ryzyka stosowania outsourcingu IT w przedsiębiorstwach. Podstawowe pytanie badawcze brzmi: czy ryzyko korzystania z outsourcingu IT różni się statystycznie w zależności od branży przedsiębiorstw? Metody wykorzystane do przygotowania niniejszego artykułu to: studium literaturowe w odniesieniu do literatury przedmiotu, badania ankietowe przedsiębiorstw polskich, metody statystyczne oraz analiza i synteza wykorzystana do porównania badań literaturowych z badaniami własnymi outsourcingu IT. Wyniki badań wskazują, że niektóre ryzyka outsourcingu IT zależne są od branży przedsiębiorstw. Są to w szczególności: brak przestrzegania przez dostawcę umowy, niejasne relacje między kosztami a korzyściami, ukryte koszty umowy i nieodwracalność decyzji. Dla innych ryzyk różnicy tej nie zaobserwowano. (abstrakt oryginalny)

The article presents the study of the risks of IT outsourcing in companies. The main research question is: Does the risk of the IT outsourcing depend statistically on the branches of the enterprise? The following methods were used in the study: literature analysis, surveys of Polish enterprises, statistical methods, analysis and synthesis - to compare the literature research to author's own research on IT outsourcing. The results indicate that some of the risks of IT outsourcing dependent on the enterprises' branches, and they are: incompliance with the contract, unclear relationships between costs and benefits, hidden costs of the contract and irreversibility of the decision. For other risks, the difference was not observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bahli B., Rivard S.: Validating measures of information technology outsourcing risk factors. "The International Journal of Management Science", No. 33, 2005.
 2. Currie W.L.: Using multiple suppliers to mitigate the risk of IT outsourcing at ICI and Wessex Water. "Journal of Information Technology", No. 13(3), 1998.
 3. Earl M.J.: The Risk of Outsourcing IT. "Sloan Management Review", Vol. 37, No. 3, 1996.
 4. Gonzalez M.R., Gasco J.L., Llopis J.: Information systems outsourcing risks: a study of large firms. "Industrial Management & Data Systems", No. 105, 2005.
 5. Gonzalez M.R., Gasco J.L., Llopis J.: Information systems outsourcing reasons and risks: a new assessment. "Industrial Management & Data Systems", Vol. 110, No. 2, 2010.
 6. Gonzalez M.R., Gasco J.L., Llopis J.: Information Systems Offshore Outsourcing: An Exploratory Study of Motivations and Risks in Large Spanish Firms. "Information Systems Management", No. 27, 2010.
 7. Kluk J.A.: Changes of the profile of risk factors associated with requirements management in Outsourcing Projects. 16th International Conference on Information and Software Technologies, Kaunas 2010.
 8. Kluk J.A.: Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.
 9. Kłos M.: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 10. Kopczyński T.: Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. PWE, Warszawa 2010.
 11. Madhuchhanda D.A., Saji K.M.: Risks in offshore IT outsourcing: A service provider perspective. "European Management Journal", No. 27, 2009.
 12. Pasieczny L. (red.): Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1982.
 13. Albin M.: Polska mogłaby być światowym centrum outsourcingu IT, ale brakuje nam specjalistów, benchmarkt.pl, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/outsourcing-it-w-polsce-branza-rosnie-brakuje-pracownikow.html, 01.07 2016.
 14. Baranowska-Skimina A.: Outsourcing IT okiem dużych firm, "eGospodarka.pl", http://www.egospodarka.pl/122817,Outsourcing-IT-okiem-duzych-firm,1,39,1.html, 01.07 2016.
 15. Dawidek P.J.: Bezpieczeństwo IT w kontekście outsourcingu usług, "benchmark.pl", http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/it-na-wynajecie-raport-na-temat-rynku-outsourcingu-it-w-polsce/strona/24177.html, 01.07 2016.
 16. KPMG: Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT, https://www.kpmg.com/ PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/Raport-KPMG-Zupe%C5 %82nie-nowy-swiat-outsourcingu-uslug-IT-podsumowanie.pdf, 01.07 2016.
 17. Orton-Jones Ch.: Revealing the added value of outsourcing. "Raconteur", http://raconteur.net/business/revealing-the-added-value-of-outsourcing, 01.07 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu