BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapski Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Czapski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Prawo dostępu do informacji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Siedlcach
Law of Access to Public Information on the Example of the City Hall in Siedlce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (39), 2017, nr 112, s. 165-171, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Informacja publiczna, Dostęp do informacji, Urząd państwowy, Studium przypadku
Public information, Access to information, Government offices, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Urząd Miasta w Siedlcach
Abstrakt
Prawo dostępu do informacji publicznej jest gwarantowanym konstytucyjnie prawem każdego z obywateli Polski. Niniejszy artykuł analizuje dostęp do informacji publicznej w obecnym porządku legislacyjnym (stan prawny na dzień 11 stycznia 2017 r.) oraz na podstawie oceny mieszkańców miasta Siedlce. W artykule zawarto bowiem wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców tego miasta. (abstrakt oryginalny)

The law of access to public information is guaranteed the law of every citizen of Polish. This article analyzes the access to public information in the present order of legislative (legal status as of January 11, 2017) And on the basis of the inhabitants of the city Siedlce. The article provides for the results of a survey conducted among residents of the city.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
  3. Mączka D., Bardzo dobry przewodnik po Siedlcach i najbliższej okolicy, wyd. PTTK Oddział "Podlasie'' w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Siedlce 2016.
  4. Mednis A., Fajgielski P., Gałęzowska K., Iszkowski W., Karczewski J., Litwiński P., Masternak-Kubiak M., Pietrzak B., Piotrowski R., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Sibiga G., Stawecki T., Ślęzak A., Szustakiewicz P., Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
  5. Ostas C., Powiat siedlecki i okolice. Trasy rowerowe, Wyd. PTTK Odział "Podlasie'' w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Siedlce 2007.
  6. Ostas C., Siedlce otwartą bramą w dolinę Bugu. Siedlce i okolice - trasy rowerowe, Wyd. Miasto Siedlce, Kraków 2014.
  7. Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025 (www.bip.powiatsiedlecki.pl).
  8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1231
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu