BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Tytuł
Kierunki rozwoju technologii logistycznych w Polsce
Directions of Development Technology Logistics in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 487-497, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Technologia, Rozwój technologiczny
Logistics, Technology, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka światowa ciągle się rozwija, kreując nowe wyzwania. Dotyczy to szczególnie logistyki, której rola i znaczenie, a także zakres prowadzonych działań stale rosną. Logistyka musi sprostać coraz bardziej ekstremalnym wymaganiom dotyczącym czasu, kosztów, elastyczności i efektywności działań. Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia są przedmiotem rozważań i badań, jakie prowadzi Instytut logistyki i Magazynowania. Dotyczą one zmian i kierunków rozwoju logistyki. Zaprezentowane rozważania stanowią kanwę do szerszej dyskusji na ten temat, szczególnie w kontekście zmian, jakie czekają polską logistykę. (abstrakt oryginalny)

The global economy continues to grow, creating new challenges. Therefore, present increasingly collides with future visions and, on this basis, new directions and concepts for the development of logistics are developed, and, at the same time, items which will be crucial are indicated. It is also worth noticing that logistics itself increasingly influences, directly and indirectly, the economy and the transformations ta king place in it and thus generates more challenges for itself. The issues presented in the article are the subject of reflection and research conducted by the Institute of Logistics and Worehousing on changes and directions of development of logistics. The reflection presented in the article provides the basis for a wider discussion on this topic, particularly in the context of changes that await our Polish logistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bose J.W.: Handbook of Terminal Planning. Springer, Hamburg 2010.
  2. Branch A.E.: Elements of Shipping. Routledge, Abingdon 2007.
  3. Brinkmann B., Woltering S.: Construction of Container Terminal 4 Port of Bremerhaven, Germany. Third Chinese-German Joint Symposium on Coastal and Ocean Engineering, Tainan 2006.
  4. British Columbia, Inland Container Terminal Analysis. Final Report, IBI Group, 2006.
  5. Freight Transport Logistics Action Plan. EU Commission IMPACT ASSESSMENT, COM(2007) 607 final.
  6. Grzelakowski A.S.: International Maritime Transport Sector Regulation Systems and their Impact on World Shipping and Global Trade. "TransNav, the International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation", Vol. 7, No. 3, 2013.
  7. Kearney A.T.: Kolejowe przewozy towarowe w Polsce - wzrost w trybie warunkowym. Raport 2013.
  8. Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywa do 2030 roku). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, styczeń 2013.
  9. The European Commission's perspectives on logistics. EU Commission - Directorate General for Energy and Transport, UN-ECE WP.24, 2009.
  10. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank Raport 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu