BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Differences Between Values Preferred by Generations X, Y and Z
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 1, s. 89-100, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Pokolenia, Relacje międzypokoleniowe, Pokolenie Y, Wartość społeczna
Generation, Intergenerational relations, Generation Y, Social value
Uwagi
summ.
Abstrakt
It is easy to notice that the generational differences are becoming more and more visible. In reference to post-socialist countries we compare the generation of people who having been brought up in the industrial age had to adapt to the living and working conditions in the information age with the generation which was already brought up in the information age. These generations are denoted with symbols X and Y. The article aims at showing the differences in preferred values, conditioned by the age and professional experience. Additionally, the research involves the study of the new generation, denoted as Z, people who have just started their professional career. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Kłos M. (2014), Pokolenie y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek", nr 5, pp. 923-929.
 2. Bejtkovský J. (2016), The Employees of Baby Boomers Generation, Generation X, Generation Y and Generation Z in Selected Czech Corporations as Conceivers of Development and Competitiveness in their Corporation, "Journal of Competitiveness", Vol. 8, Issue 4, pp. 105-123.
 3. Bencsik A., Horváth-Csikós G., Juhász T. (2016), Y and Z Generations at Workplaces, "Journal of Competitiveness", Vol. 8, Issue 3, pp. 90-106.
 4. Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa.
 5. Cieciuch J. (2013), Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Liberi Libri.
 6. Kotler P. (2005), Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 7. Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 8. Puławska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 9. Reisenwitz T.H., Iyer R. (2009), Differences in generation x and generation y: Implications for the organization and marketers, "Marketing Management Journal", Vol. 19, iss. 2, pp. 91-103.
 10. Rokeach M. (1973), The nature of human values, "Free Press", New York.
 11. Schwartz S.H., Boehnke K. (2004), Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis, "Journal of Research in Personality" nr 38, pp. 230-255.
 12. Sikorski Cz. (2009), Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, strategie, metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Sikorski Cz. (2014), Kierunki zmian w kulturach organizacyjnych [w:] Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa, pp. 29-55.
 14. Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 15. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 16. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 17. Szafraniec K., Boni M. (red.) (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, www.premier.gov.pl,
 18. Tuulik K., Ounapuu T., Kuimet K., Titov E. (2016), Rokeach's instrumental and terminal values as descriptors of modern organisation values, "International Journal of Organizational Leadership", nr 5, pp. 151-161.
 19. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji [w:] red. P. Woszczyk, M. Czernecka, Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Wydawnictwo HRP Group, Łódź, pp. 33-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu