BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Adam (AGH University of Science and Technology, Poland), Jurasz Jakub (AGH University of Science and Technology, Poland)
Tytuł
Economic and Ecological Aspects of Rainwater Reclamation In Cities
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 1 (60), s. 171-180, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Woda, Korzyści ekologiczne, Rozwój zrównoważony, Opad atmosferyczny, Aglomeracje miejskie
Water, Ecological benefits, Sustainable development, Precipitation, Urban agglomerations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13,O18, Q01
summ.
Kraj/Region
Toruń
Abstrakt
The aim of this paper was to investigate the economic and ecological benefits of rainwater utilization in urban areas. The case of Toruń. Conducted analysis has shown that in case of individual households which roof surface ranges from 100 to 150 m2 there is no economic justification for rainwater reclamation. With the exception of one variant, with the roof surface equal to 150 m2 and annual sum of precipitation significantly higher than the mean observed in Toruń. However, from the perspective of the whole city such projects may lead to significant financial and ecological benefits. It therefore seems essential for municipalities and environmental protection organizations to establish special programs, financially supporting such projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruszta-Adamiak E. (2012), Wody opadowe w miastach, "Rynek Instalacyjny" No. 5, p. 35-38.
 2. Domènech L., Saurí D. (2011), A comparative appraisal of the use of rainwater harvesting in single and multi-family buildings of the Metropolitan Area of Barcelona (Spain): social experience, drinking water savings and economic costs, "Journal of Cleaner production" No. 19(6), p. 598-608.
 3. Ghisi E., Oliveira S.M. (2007), Potential for potable water savings by combining the use of rainwater and greywater in houses in southern Brazil, "Building and Environment" No. 42(4), p. 1731-1742.
 4. Herrmann T., Schmida U. (2000), Rainwater utilisation in Germany: efϔiciency, dimensioning, hydraulic and environment aspects, "Urban Water" No. 1, p. 313-318.
 5. Hotloś H. (2004), Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce w latach 1990-2002, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" No. 7-8, p. 262-265.
 6. Kujawiak S., Bykowski J., Mazur R., Ziemblińska K., Nyćkowiak J. (2014), Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" No. 4(34), p. 91-98.
 7. Królikowski A., Królikowska J. (2012), Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Warszawa.
 8. Marszelewski W., Piasecki A. (2012), Wpływ opadów atmosferycznych na funkcjonowanie centralnej oczyszczalni ścieków w Toruniu, in: Marszelewski W. (ed.), Monografia Komisji Hydrologicznej PTG: "Gospodarowanie zasobami wodnymi w zmieniającym się środowisku", Toruń, p. 95-110.
 9. Piasecki A. (2014), Analiza wielkości i struktury zużycia wody w miastach Polski, in: Ciupa T., Suligowski R. (eds), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG "Woda w mieście", Kielce, p. 197-204.
 10. Piasecki A., Jurasz J. (2016), Analysis of rate and structure of water consumption in rural areas of selected counties of the kuyavian-pomeranian voivodeship, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" No. IV(2), p. 1410-1421.
 11. Pływaczyk L., Olszewska B., Łyczko W. (2008), Retencjonowanie wody, in: Łomotowski J. (ed.), Problemy zagospodarowania wód opadowych, Wrocław, p. 171-182.
 12. Preisner M. (2015), Szanse i zagrożenia gospodarki wodami opadowymi, in: Skoczko I., Piekutin J., Barszczewska I. (eds), Inżynieria środowiska - Młodym okiem, Białystok, p. 89-112.
 13. Przedwojski B. (2002), Wpływ zabudowy miejskiej na zmiany reżimu hydrologicznego i zmiany parametrów hydrologicznych rzek, in: Grochowalski W. (ed.), Odprowadzanie i oczyszczanie spływów deszczowych, Łódź, p. 57-72.
 14. Rogasik M., Piasny M. (2014), Kompletne systemy zagospodarowania deszczówki, "Wodociągi - Kanalizacja" No. 2, p. 32-36.
 15. Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Kraków.
 16. Rozis N., Rahman A. (2002), A simple method for life cycle cost assessment of water sensitive urban design, in: Strecker E.W., Wayne C.H. (eds), Global Solutions for Urban Drainage, American Society of Civil Engineers, Portland, p. 1-11.
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718.
 19. Slota H. (1997), Zasoby wodne Polski na tle zasobów Europy, "Gospodarka wodna" No. 9, p. 257-260.
 20. Zaizen M., Urakawa T., Matsumoto Y., Takai H. (2000), The collection of rainwater from dome studiums in Japan, "Urban Water" No. 1, p. 355-359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu