BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mynarski Stefan (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Modele interakcyjne zachowań konkurencyjnych na rynku
Interactive Models of Соmpetitivе Behaviour on the Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (13), 2004, nr 1010, s. 9-23, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Zachowania konkurencyjne
Competitive behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomiędzy poszczególnymi instrumentami zachodzą przeważnie określone interakcje, które mogą zwiększać, zmniejszać bądź niwelować wpływ tych instrumentów. Zwykle wykorzystanie dwóch lub więcej instrumentów przez tego samego uczestnika rynku zwiększa siłę ich oddziaływania na wzrost obrotów, natomiast równoczesne wykorzystanie dwóch i więcej instrumentów przez różnych uczestników rynku prowadzi najczęściej do zmniejszenia ich siły oddziaływania na wielkość obrotów. Dlatego w badaniach skuteczności tych instrumentów powinno się uwzględniać wszystkie możliwe interakcje zachodzące między nimi. Ogólnie można wyodrębnić trzy rodzaje interakcji: 1) interakcje zachodzące między instrumentami marketingowymi (interakcje pierwszego rodzaju); 2) interakcje zachodzące między instrumentami marketingowymi a nakładami na działalność handlową i marketingową (interakcje drugiego rodzaju); 3) interakcje zachodzące między nakładami a udziałami rynkowymi (interakcje trzeciego rodzaju). Interakcje pierwszego rodzaju odznaczają się takimi samymi właściwościami jak typowe interakcje w analizie wariancji między dwoma czynnikami i większą ich liczbą. Z kolei interakcje drugiego rodzaju odznaczają się właściwościami podobnymi do efektów występujących w analizie kowariancji. Wreszcie interakcje trzeciego rodzaju odznaczają się właściwościami analogicznymi do efektów występujących w analizie regresji. W sumie więc w analizie interakcji uczestniczą trzy spokrewnione ze sobą dziedziny analiz: analiza wariancji, analiza kowariancji i analiza regresji. Interakcje mogą też wchodzić w związki liniowe bądź nieliniowe ze zmiennymi ilościowymi (ciągłymi). Teoretycznie może występować wiele typów i odmian modeli zachowań konkurencyjnych ze względu na rodzaj interakcji i postać zależności. W naszym przypadku omówimy tylko najbardziej typowe modele zachowań konkurencyjnych z uwzględnieniem interakcji pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju. (fragment tekstu)

The paper deals with interactive models describing the behaviour of market subjects in competition conditions. The model consists of three kinds of variables: primary marketing instruments playing the role of categorical variables, secondary - the expenditures on business and marketing activity, playing the role of covariant variables having a continuous character, and finally coefficients of shares taking values from 0 to 1. Besides three kinds of variables the model contains also three kinds of interactions: between categorical variables, between categorical and continues variables as well as between continues variables alone. In testing the interactions there have been applied three analytic modules: analysis of vаrіаnсе, analysis of соvаriаnсе and analysis of regression. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, AE, Wrocław 2002.
  3. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Gierszewska G., Romanowska М., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  5. Mynarski S., Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji, [w:] Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, red. E. Gatnar, "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2003.
  6. Wilmańska-Sosnowska S., Zachowania polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego, Łódź 1999.
  7. Wrzosek W., Marketing w procesach konkurencji, "Marketing i Rynek" 1997, nr 10, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu