BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Waldemar (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Gołębiewski Dawid (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Road Project Assessment Within the Framework of Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 1 (60), s. 181-196, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Wskaźniki społeczne, Drogi, Inwestycje, Wskaźniki ekonomiczne, Infrastruktura drogowa
Regional development, Social indicators, Road, Investment, Economic indicators, Road infrastructure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O21, O22
summ.
Kraj/Region
Toruń
Abstrakt
Local development is a dynamic process which mainly relies on qualitative and quantitative changes, accordingly to the needs of the local communities. One of the decisive circumstances of local development is an efficient road infrastructure. The main problem, in terms of road projects, is their socio-economic evaluation. The article presents a model for assessing S16 national road construction project, on the basis of four groups of indicators. The indicators monitor the changes occurring in the districts, located along the road corridor S16, within the framework of sustainable development. Results of the research give opportunity to a more detailed analysis and evaluation of road projects, furthermore they make a strong foundation for the exploration of cause-and-effect relations between the investments in infrastructure and the quality of life in the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Białystok, p. 34-44.
 2. Domańska A. (2006), Wpływ infrastruktury drogowej na rozwój regionalny, Warszawa, p. 34-38.
 3. Eurostat (2013), Transport in the EU.
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (2011), Strategia rozwoju transportu do 2020 r., Warszawa.
 5. Instytut Dróg i Mostów(2016) Raport z dróg 2014, Warszawa.
 6. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (2013), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Warszawa.
 7. Kamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Gdańsk, p. 15-20.
 8. Karst Z. (1986) Techniczna - ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, Warszawa, p. 14-20.
 9. Kozłowski W. (2011), Wybrane aspekty dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" No. 25, p. 93-97.
 10. Kozłowski W. (2012), Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Warszawa, p. 15.
 11. Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, in: Strzelecki Z. (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa, p. 13-28.
 12. Piontek B. (2002), Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Bytom, p. 23-25.
 13. Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań, p. 23-27.
 14. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (2008), Transport 4th edition, Warszawa, p. 11-13.
 15. Sierpiński G. (2010), Miary dostępności transportowej miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Series: TRANSPORT" No. 66, p. 93.
 16. Spiekermann K. , Neubauer J. (2002), European Accesssibility and Peripherality: Concepts, Methods and Indicators, Stockholm, p. 64-75.
 17. www.wikipedia.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu