BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stobiecka Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych
The Measurement of Stability of Consumers' Opinions on the Noncomparative Rating Scales
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (13), 2004, nr 1010, s. 72-84, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Badanie opinii, Konsumencka ocena produktu, Analiza danych
Marketing research, Opinion research, Consumer Product Rating, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowana praca stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach ubiegłych, a referowanych systematycznie na kolejnych Warsztatach Metodologicznych. Bogaty materiał empiryczny analizowany w latach ubiegłych pozwolił autorce na stwierdzenie, że reakcje respondentów na instrumenty pomiarowe, w tym także na stosowane przez badaczy różnego rodzaju skale, zależą od wiedzy, doświadczenia i innych umiejętności badanych osób. Wyniki prowadzonych analiz pozwalają przypuszczać, że jedynie w przypadku respondentów o dużej stabilności opinii oraz posiadających ugruntowaną wiedzę na dany temat można wykorzystywać modele pomiarowe wymagające zastosowania skal silnych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja pomiaru stabilności opinii respondentów na przykładzie soków owocowych w kartonach, usług bankowych oraz telewizorów. (fragment tekstu)

This paper is a continuation of research works which were presented in the previous years. The author pays attention to the specificity of market research relying on the consumers' opinions with a use of the noncomparative rating scales. Two ways of measurement of opinion stability have been presented in this paper. One of them has been shown on example of fruit juice, bank services and television sets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna В., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 3. English H.B., English A.C., A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, Longmans, London 1958.
 4. Poradnik matematyczny, red. I. Dziubiński i T. Świętkowski, PWN, Warszawa 1982.
 5. Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1996.
 6. Stobiecka J., Wykorzystanie podejścia "wiele cech - wiele metod" do oceny wiarygodności skal pomiarowych, [w:] Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, red. M. Walesiak (IV Warsztaty Metodologiczne), "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 856, AE, Wrocław 2000.
 7. Stobiecka J., Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych, [w:] Zależności przyczynowo skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, red. S. Mynarski (V Warsztaty Metodologiczne), AE, Kraków 2002.
 8. Stobiecka J., Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych, [w:] Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, red. E. Gatnar (VI Warsztaty Metodologiczne), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 9. Trąbka J., Natura objawia swą moc. Współczesna gnoza, Wydawnictwo DREAM, Kraków 1993.
 10. Trąbka J., Gnoza to znaczy wiedza, ANTYKWA, Kraków l998.
 11. Trąbka J., Dusza mózgu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu