BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupich Mariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Sytuacja budżetowa wybranych miast na prawach powiatu
Budgetary Situation of Selected Cities with Powiat Rights
Źródło
Space - Society - Economy, 2016, nr 16, s. 29-43, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce : Growth Potential of Small and Medium-Sized Towns in Poland
Słowa kluczowe
Miasto, Miasto na prawach powiatu, Budżet miasta, Budżet gminy, Samorząd terytorialny, Finanse lokalne
City, City with county rights, Municipal budget, District budget, Local government, Local finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach wystąpiło szereg niekorzystnych tendencji ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sektora samorządowego w Polsce. Dotyczyły one m.in. spadku dochodów i wzrostu poziomu zadłużenia. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kondycji finansowej wybranych miast na prawach powiatu. Szczególną uwagę poświęcono analizie poszczególnych typów dochodów i wydatków tych jednostek oraz dynamice ich zadłużenia. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sytuacji ekonomicznej wybranych miast. (abstrakt oryginalny)

In recent years there was a series of negative economic trends related to the functioning of the local government sector in Poland. They concerned, among others, a decrease in revenues and increased debt levels. This article aims to identify the financial condition of selected city counties (cities with powiat rights). Particular attention was paid to the analysis of individual types of income and expenses of these units and the dynamics of their debt. The summary contains conclusions concerning the economic situation of selected cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., 2006, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Lexis Nexis Polska, Warszawa, s. 218.
 2. Borodo A., 2011, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 91-93.
 3. Borodo A., 2015, Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy, ,,Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu'', 2 (3), s. 9-21.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2007, Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
 5. Gazeta Prawna, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/910688,swinoujscie-podatek-od-gazoportu.html (dostęp: 11.12.2015).
 6. Korolewska M., Marchewka K., Bartkowiak K., 2011, Zadłużenie samorządów teryto-rialnych w Polsce, "Studia BAS", 4 (28), s. 100-101.
 7. Ministerstwo Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/publikacje/raporty-roczne (dostęp: 17.10.2015).
 8. Młynarczyk A., 2012, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny, ,,Finanse Komunalne'', 1-2 (156-157), s. 46.
 9. Petryszyn J., 2005, Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 10. Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 38.
 11. Powierzchnia i ludność w przekroju regionalnym w 2015 r., 2015, GUS, Warszawa, s. 17-27.
 12. Ranking - inwestycje w infrastrukturę techniczną, 2014, ,,Wspólnota'', s. 4.
 13. Sierak J., 2011, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 14. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U., 2013, poz. 885 z późn. zm., art. 243.
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U., 2016.0.814.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.16.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu