BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieciuchowicz Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Milionerzy - nowa grupa społeczna w regionie łódzkim
Millionaires - a New Social Group in Łódź Region
Źródło
Space - Society - Economy, 2016, nr 16, s. 45-68, fot., rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce : Growth Potential of Small and Medium-Sized Towns in Poland
Słowa kluczowe
Struktura przestrzenna, Społeczeństwo, Miasto, Gospodarka miasta, Socjologia grup społecznych, Finanse, Finanse osobiste
Spatial structure, Society, City, Urban economy, Sociology of social groups, Finance, Personal finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź, Województwo łódzkie, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Skierniewice, Radomsko
Lodz, Łódź Voivodship, Tomaszow Mazowiecki
Abstrakt
Przedmiotem tego opracowania jest przede wszystkim struktura przestrzenna milionerów w województwie łódzkim i jej zmiany w 2014 roku. Analizie poddano również ważniejsze rodzaje działalności gospodarczej osób najbogatszych. Na przykładzie Antoniego Ptaka przedstawiono drogę kariery społeczno-zawodowej przedstawicieli tej grupy społecznej. Problematyka ta jest rozważana na tle pozycji przypisanej najbogatszym elitom w teorii struktur i zmian społecznych, a także rankingów osób najzamożniejszych w Polsce i na świecie. Uwzględnione zostały przy tym dwie kategorie milionerów wyróżnione w oparciu o kryterium dochodowe i majątkowe. Cel pracy stanowi ustalenie wyróżniających właściwości struktury przestrzennej i układów terytorialnych cechujących najzamożniejszych mieszkańców województwa łódzkiego, dynamiki zmian ich liczebności, jak też głównych dziedzin aktywności ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

After 1989 a new social category emerged in Poland - a gradually more and more numerous group of people with exceptionally high incomes, represented above all by millionaires. The pauperization of the majority of the society accompanies the growing affluence of this new social group. In current geographical literature little attention is devoted to enclaves of rich people, although their assets and property make them play a leading role in creating elites in the society. The richest people in the world, constituting an increasingly populous community, are mainly concentrated in the developed countries and in China. In Poland, almost 16 thousand persons reached an income of above 1 million zlotys in 2014. They mostly live in Mazovia and in Greater Poland. In 2014, about one thousand millionaires lived in Łódź voivodeship, constituting 6% of their total number in Poland. Their significance, measured by their number per 10 000 residents, is strongly diversified. The highest values of this indicator, definitely higher than average for the province (3.06), are found in the strongly urbanised central zone, stretching from Łask all the way to Rawa Mazowiecka, and in the area of Wieruszów and Pajęczno. The greatest concentrations of millionaires are in the area of Łódź and Pabianice. Smaller concentrations are found in the area of Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Skierniewice, Zgierz, Wieruszów and Sieradz. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.B. (red.), 1980, Wealth, income and inequality, Oxford University Press.
 2. Beaverstock J.V., Hubbard P., Short J.R., 2004, Getting away with it? Exposing the geographies of the super-rich,"Geoforum", 35, s. 401-407.
 3. Blok Z., 1999, Teorie struktur i zmian społecznych. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań.
 4. Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), 1975, Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa.
 5. Dzieciuchowicz J., 2002, Zróżnicowanie demograficzne regionu łódzkiego, [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, UŁ ZERiOŚ, Łódź.
 6. Dzieciuchowicz J., 2011, Rozwój społeczny współczesnego świata - struktura i typologia przestrzenna, "Acta Universitatis Lodziensis". Folia Gegraphica Socio-Oeconomica, 11, s. 15-44.
 7. Dzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 8. Dzieciuchowicz J., 2014, Ludność Łodzi - rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 9. Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa - lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 10. Hay I., Muller S., 2012, 'That tiny, stratospheric apex that owns most of the world' - exploring geographies of super-rich, "Geographical Research", 50 (1), s. 75-88.
 11. Jasiecki K., 2002, Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 12. Kurowska A., 2011, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, IPS UW, Warszawa.
 13. Landes D., 2005, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa.
 14. Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 15. Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 16. Szacki J., 1981, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 17. Veblen T., 1998, Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 18. Zagórski K., 2009, Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społeczno-gospodarczej, [w:] Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B., Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Scholar, Warszawa.
 19. Zalewski D., 2012, Ubóstwo i zamożność, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa.
 20. Żyromski M., 1984, Socjologiczne teorie elity, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 3, s. 270-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.16.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu