BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska-Zabielska Maria (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zabielski Ryszard (Państwowy Instytut Geologiczny; Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Walory geoturystyczne miasta na przykładzie Pruszkowa
Geotouristic Values of the City an Example from Pruszków, Sw Masovia, Poland
Źródło
Space - Society - Economy, 2016, nr 16, s. 69-84, fot., rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce : Growth Potential of Small and Medium-Sized Towns in Poland
Słowa kluczowe
Geografia, Rekreacyjne walory środowiska, Turystyka, Turystyka w gospodarce, Aglomeracje miejskie, Gospodarka miasta, Rewitalizacja urbanistyczna
Geography, Recreational values ​​of the environment, Tourism, Tourism in economy, Urban agglomerations, Urban economy, Urban revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pruszków, Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
W artykule przedstawiono dziedzictwo geologiczne małego mazowieckiego miasta, które stanowi potencjał rozwoju geoturystyki miejskiej. Od zaangażowania lokalnych władz samorządowych w zagospodarowanie elementów przyrody nieożywionej do pełnienia funkcji turystycznych z zachowaniem zasad ochrony przyrody zależy możliwość czerpania korzyści ekonomicznych z rozwijającej się zrównoważonej geoturystyki. (abstrakt oryginalny)

In the urbanized area of Pruszków there are objects of geological and geomorphological heritage, i.e. objects of inanimate nature. They include glacier-originated relief and deposits: Pliocene clays, till, Scandinavian boulders and water. Their considerable differentiation proves geodiversity of this city, lying in south-western Mazovia. Some of them have potential to become geotouristic attractions of this region. Unfortunately, the city authorities, and consequently the city residents are not aware of the value of these assets. The lack of dissemination of knowledge about the less known natural resources causes that they remain unused in the sustainable development of the municipality and the city, as well as in shaping the image of the city. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawski P., 2009, Pruszków. Plan Miasta, Urząd Miasta w Pruszkowie.
 2. Böse M., Górska M., 1995, Lithostratigraphical studies in the outcrop at Ujście, Toruń-Eberswalde Pradolina, western Poland, "Eiszeitalter und Gegenwart", 45, s. 1-14.
 3. Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006, Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, "Przegląd Geologiczny", 54 (4), s. 245-255.
 4. Del Lama E.A., de La Corte Bacci D., Martins L., da Glória Motta Garcia M., Kazumi Dehira L., 2015, Urban Geotourism and the Old Centre of São Paulo City, Brazil, Geoheritage, 7 (2), s. 147-164.
 5. Dowling R.K., 2013, Global Geotourism - An Emerging Form of Sustainable Tourism, "Czech Journal of Tourism", 2 (2), s. 59-79.
 6. Gminna Ewidencja Zabytków, 2009, http://www.pruszkow.pl/urzad/planowanie-przestrzenne/gminna-ewidencja-zabytkow (dostęp: 11.11.2015).
 7. Gordon J.E., 2012, Rediscovering a sense of Wonder: Geoheritage, geotourism and cultural landscape experiences, Geoheritage, 4, s. 65-77.
 8. Górska M., 2003, Analiza petrograficzna narzutniaków skandynawskich, [w:] Harasimiuk M., Terpiłowski S. (red.), Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 23-31.
 9. Górska M., 2006, Fennoscandian erratics in glacial deposits of the Polish Lowland - methodical aspects, "Studia Quaternaria", 23, s. 11-15.
 10. Górska-Zabielska M., 2008, Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 330 s.
 11. Hose T.A., 1995, Selling the story of Britain's stone, "Environmental Interpretation", 10 (2), s. 16-17.
 12. Jakubowski T.H., 2009, Lata prawie bezgrzeszne, Wydawnictwo Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie, 371 s.
 13. Kaleta J., 2010, Pruszków przemysłowy, Wydawnictwo Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie, 230 s.
 14. Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 468 s.
 15. Kopczyński K., Skoczylas J., 2006, Kamień w religii, kulturze i sztuce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 148 s.
 16. Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, 287 s.
 17. Kowalczyk A., Nowicki Z., 2007, Warszawa, [w:] Nowicki Z. (red.), Wody podziemne miast wojewódzkich Polski, "Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej", s. 221-242.
 18. Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, 200 s.
 19. Krzyczkowski H., 2009, Dzielnica milionerów, Wydawnictwo Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie, 350 s.
 20. Lewin M., Korzeń J., 2008, Park Kulturowy Gminy Michałowice jako narzędzie ochrony walorów i środowiska kulturowego gminy Michałowice, Wydawnictwo Gmina Michałowice, 17 s.
 21. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa, 378 s.
 22. Mazurek S., 2016, Zapomniana ruda darniowa, "Nowy Kamieniarz", 87 (2), s. 70-74.
 23. Migoń P., 2012, Geoturystyka, PWN, Warszawa, 197 s.
 24. Mojski J.E., 2005, Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy, Wydawnictwo Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 404 s.
 25. National Geographic, 2005, Geotourism Charter, http://www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/geotourism_charter_template.pdf (dostęp: 12.11.2015).
 26. Newsome D., Dowling R., 2006, The scope and nature of geotourism, [w:] Newsome D., Dowling R. (red.), Geotourism. Sustainability, impacts and management, Oxford, UK, Elsevier/Heineman Publishers, s. 3-25.
 27. Newsome D., Dowling R. (red.), 2010, Geotourism: The Tourism of Geology and Land-scape, Goodfellow Publisher, Oxford.
 28. Palacio-Prieto J.L., 2015, Geoheritage within Cities: urban geosites in Mexico City, Geoheritage, 7 (4), s. 365-373.
 29. Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2015, The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy), Geoheritage, 8 (1), s. 31-42.
 30. Przystanek Pruszków, 2007, Badanie wykonane na zlecenie gminy Pruszków przez PBS DGA Spółkę z o.o., http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/przystanek-pruszkow (dostęp: 10.11.2015).
 31. Ratajczak T., Rzepa G., 2011, Polskie rudy darniowe, Wydawnictwo AGH, Kraków, 369 s.
 32. Reynard E., 2008, Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage, "Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria", 31, s. 225-230.
 33. Rutkowski M., 2001, Żelazne łąki, "Wiedza i Życie", 5, http://archiwum.wiz.pl/2001/ 01050500.asp (dostęp: 30.10.2015).
 34. Schulz W., 1999, Sedimentäre Findlinge im norddeutschen Vereisungsgebiet, "Archiv für Geschiebekunde", 2 (8), s. 523-560.
 35. Skoczylas J., Żyromski M., 2007, Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 178 s.
 36. Skwara M., 2002, Pruszków. Nasze miasto, Wydawnictwo Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie, 72 s.
 37. Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004, Geoturystyka - podstawowe pojęcia, "Geoturystyka", 1 (1), s. 5-7.
 38. Tomczak E., 2007, Starożytne centrum metalurgiczne koło Warszawy. Zagadnienia dyskusyjne, "Archeologia Polski", 52 (1-2), s. 177-186.
 39. Woyda S., 2002, Mazowieckie centrum metalurgiczne z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich, [w:] Orzechowski S. (red.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Wydawnictwo Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Kielce, s. 151-154.
 40. Woyda S., 2006, Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z czasów Imperium Rzymskiego, [w:] Horban I., Chmurowa Z., Zegadło G. (red.), "Przegląd Pruszkowski", 1-2, s. 5-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.16.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu