BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziubiński Zbigniew (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Jasny Michał (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Socjologiczna charakterystyka uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę
Sociological Characteristics of the Participants of the Warsaw Academic Metropolitan Pilgrimage to Jasna Góra
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 37-52, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Pielgrzymowanie, Socjologia, Motywacje
Religious tourism, Pilgrimage, Sociology, Motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badań było poznanie socjologicznej charakterystyki uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. Badaniami została objęta losowa próba 136 uczestników wyżej wymienionej pielgrzymki. Do badań została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, który jest jedną z najbardziej znanych metod badań społecznych. Z zebranych i poddanych analizie badań wynika, że większość uczestników pielgrzymki to młode, uczące się lub studiujące, średnio zamożne kobiety. Sondaż ujawnił również, że mieszkają one w dużej części w Warszawie i pielgrzymują na Jasną Górę systematycznie od wielu lat. Celem pielgrzymki dla większości uczestników była realizacja potrzeby duchowej i określonej intencji religijnej. Potrzeba uczestnictwa w pielgrzymce zajmuje najważniejsze miejsce w życiu pątników. Pielgrzymka nie tylko pozwoliła uczestnikom na realizację stawianych celów, ale także wpłynęła na zmianę ich życia, która polega na byciu lepszym dla drugiego człowieka i pogłębieniu swego życia duchowego i religijnego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was getting to know sociological characteristics of participants of the Warsaw Academic Metropolitan Pilgrimage to Jasna Góra. The researched collectivity was a randomly chosen group of 136 participants of the discussed pilgrimage. The study was based on the diagnostic survey method which is one of the most popular methods of social research. It comes from the collected and analyzed data that the majority of the participants of the above mentioned pilgrimage were young women from middle-income families who learned at school or studied. The survey revealed also that a considerable part of them lived in Warsaw and they had been pilgrimaging to Jasna Góra systematically for many years. The aim of the pilgrimage for the majority of the participants was realization of a spiritual need and a definite religious intention. The need for participation in pilgrimages occupied the most important place in the pilgrims' lives. The pilgrimage not only made it possible for participants to realize the formulated aims but it also contributed to a change in their lives which consists in being better for other people and deepening of their own spiritual and religious lives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baniak J. (2004) Pielgrzymka religijna, "Przegląd Religioznawczy", nr 1.
  2. Dyduch J.M. (2005) Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych [w:] B. Domański, S. Skiba, red., Geografia i sacrum, t. 1, IGiGP UJ, Kraków.
  3. Jackowski A. (2004) Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  4. Podemski K. (2005) Socjologia podróży, UAM, Poznań.
  5. Potocki A. (2007) W kierunku turystyki religijnej (z badań ruchu pielgrzymkowego na Podkarpaciu) [w:] Z. Dziubiński, red., Drogi i bezdroża sportu i turystyki, AWF/SALOS RP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu