BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilkońska Anna (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Turystyka holistyczna - podróż do wnętrza siebie poprzez świat zewnętrzny
Holistic Tourism - Journey to One's Centre Through the Outside World
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 75-91, ryc., tab., bibliogr. 55 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna
Słowa kluczowe
Turystyka, Podróże turystyczne, Motywacje, Terminologia specjalistyczna
Tourism, Touristic travel, Motivation, Terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W światowej literaturze naukowej z zakresu turystyki w ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożonym zainteresowaniem motywacją duchową podróży. W tym kontekście zaczęło się także pojawiać pojęcie "turystyka holistyczna". W niniejszym artykule holizm rozpatrywany jest z punktu widzenia człowieka jako całości i jednocześnie systemu połączonych i współdziałających części, czyli jednostki - turysty przemieszczającego się z bagażem jestestwa w przestrzeni. Artykuł ma przybliżyć kluczowe zagadnienia z dziedziny turystyki holistycznej, a jednocześnie, w zamierzeniu autorki, wypełnić lukę spowodowaną brakiem publikacji polskojęzycznych na ten temat. Badania prowadzone od kilku lat przez autorkę, związane m.in. z odnową duchową jako celem przyjazdów turystycznych do Krakowa, umożliwiły szersze ujęcie tej problematyki. Pod pojęciem "turystyka holistyczna" autorka będzie rozumieć 'formę przemieszczania się w przestrzeni, która obejmuje współdziałanie i całościowe spojrzenie na człowieka, czyli zarówno na duszę, ducha, jak i materię, ale przyjmując nadrzędną rolę sfery duchowej'. Jest to zatem szerokie pojęcie, mieszczące w sobie różne formy aktywności turystycznej. (abstrakt oryginalny)

Visible recently in world scientific literature on tourism is an increased interest in the spiritual motivation of travelling. Its consequence is the emergence of the notion of holistic tourism. In the article, holism is considered from the perspective of perceiving the human as a whole and is at the same time a system of interconnected and cooperating parts, that is an individual - a tourist - moving with a "luggage" of experience in space. Due to the lack of publications on holistic tourism in the Polish language, the article needs to elucidate this problem area. Studies on spiritual revival as a goal of tourist arrivals in Krakow, conducted for a number of years by the author, make it possible to approach the question more comprehensively. The notion of holistic tourism the author construes as "a form of moving in space that encompasses collaboration and comprehensive perception of the human, i.e. the soul, spirit, and matter, yet with the assumption of the superior role by the spiritual realm". It is, therefore, a very broad notion encompassing various forms of tourist activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anzenbacher A. (1992) Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo UNUN, Kraków.
 2. Ban T. (2008) Ciało w New Age [w:] K. Leszczyńska, Z. Pasek, red., Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 3. Bauman Z. (1991) Socjologiczna teoria postmoderny [w:] A. Zeidler-Janiszewska, red., Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Instytut Kultury, Warszawa.
 4. Bukowski A., Lubaś M., Nowak J. (2006) Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Cayce E. (2009) Uzdrowienie holistyczne, Wydawnictwo AQUARIUS, Zakopane.
 6. Clair J. (2009) Kryzys muzeów, Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk.
 7. Dobroczyński B. (2008) Niebo w zasięgu ręki, "List", nr 10 (październik).
 8. Doktór T. (2002) New Age [w:] Z. Drozdowicz, Z. Stachowski, red., Ilustrowana encyklopedia religii świata. Kościoły, wyznania, kulty, sekty, nowe ruchy religijne, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2002.
 9. Eliade M., Conliano I.P. (1990) Słownik religii, Wydawnictwo Książnica, Katowice.
 10. Fowler R. (2012) Stworzone do medytacji, "Medytacja", nr 1.
 11. Galant D. (2011) Samotność pustelnika, "Sens", nr 1/28.
 12. Grün A. (2008) Mała książeczka o prawdziwym szczęściu, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 13. Guzowska B. (2011) Duchowość ponowoczesna - idee, perspektywy, prognozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 14. Hunt S. (2008) New Age, nauka i racjonalizm: opór i przystosowanie [w:] K. Leszczyńska, Z. Pasek, red., Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2008.
 15. Jakubowicz-Mount T. (2004) Odrodzenie kultury holistycznej czyli dbałość o całość. Materiały konferencyjne z. 9. Forum Inspiracji Jungowskich pt. "Psychologia kultury w czasie próby", Biblioteka Narodowa, Warszawa [online] http://www.eneteia.pl.
 16. Jones J.W. (2004) Religion, Health, and the Psychology of Religion: How the Research on Religion and Health Helps Us Understand Religion, "Journal of Religion and Health", vol. 43, nr 4.
 17. Kaelber L. (2006), Paradigms of Travel. From medieval pilgrimage to the postmodern virtual tour [w:] T. Luckmann, red., Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Routledge, Londyn.
 18. Kluz G. (2012) Leasing wartości, "Egzorcysta", nr 4, s. 47.
 19. Knoblauch H. (1996) Niewidzialna religia Thomasa Luckmanna, czyli o przemianie w religijności [w:] T. Luckmann, red., Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 20. Konderek E. (2011) Tam dotrzeć, gdzie się nikomu nie śniło, "List", nr 9 (wrzesień).
 21. Kopaliński W. (1996) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 22. Krzyżanowska-Łagowska U. (2005), Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim, Wydawnictwo ad vocem, Kraków.
 23. Kurpiewski W. (2008) Buddyzm i New Age. O pewnych aspektach recepcji orientalnej tradycji na Zachodzie [w:] K. Leszczyńska, Z. Pasek. red., Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 24. Kwiek M. (1991) Postmodernizm - czas schyłku czy przejścia? [w:] A. Zeidler- Janiszewska, red., Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Instytut Kultury, Warszawa.
 25. Kubicki R. (1991) W poszukiwaniu odzyskanego czasu [w:] A. Zeidler-Janiszewska, red., Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Instytut Kultury, Warszawa.
 26. Lebiedowska B. (2009) Silence as a competitive tourist product, "Polish Journal Sport Tourism", nr 16.
 27. Leszczyńska K., Pasek Z., red. (2008) Nowa duchowość w badaniach społecznych [w:] K. Leszczyńska, Z. Pasek. red., Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 28. Lüpke G. von (2009) Dawna mądrość na nowe czasy. Rozmowy z uzdrawiaczami i szamanami XXI wieku, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 29. Majerczyk-Papiorek E. (2009) Dualizm i jedność w życiu człowieka [w:] H. Romanowska-Łakomy i H. Kędzierska, red., Człowiek integralny, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.
 30. Michl W. (2011) Pedagogika przeżyć, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 31. Morgalla S. (2009) Miłość do kwadratu. Poradnik dla nieprzystosowanych, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 32. Muszala A. (2011) Być z Bogiem "usta w usta", "List", nr 9 (wrzesień).
 33. Nuryanti W. (1996) Heritage and postmodern tourism, "Annals of Tourism Research", vol. 23, nr 2.
 34. Olearczyk T. (2010) Pedagogia ciszy, Wydawnictwo WAM - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Kraków.
 35. Olsen D.H., Timothy D.J. (2006) Tourism and religious journeys [w:] Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Wydawnictwo Routledge, Londyn.
 36. Orloff J. (2012) Uzdrawianie intuicyjne, Wydawnictwo Laurum, Warszawa.
 37. Pałys K. (2011) Najpierw przestań trzaskać drzwiami. Opowieść o Tomaszu Mertonie, "List", nr 9 (wrzesień).
 38. Pawłowicz B. (2009) Odżywianie, rozmowa z W. Eichelbergiem, "Zwierciadło", nr 12.
 39. Prinke R. (2007) Mysterium tremendum: rytuał turystyki i duchowości New Age [w:] M. Kazimierczak, red., Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wydawnictwo AWF Poznań, Poznań.
 40. Pyrek E. (2010) Podróż w głąb siebie, "Traveller", nr 11-12.
 41. Raj R., Morpeth N.D. (2007) Introduction: Establishing Linkages between Religious Travel and Tourism [w:] R. Raj, N.D. Morpeth, red., Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: an International Perspective, CAB International Publishing.
 42. Romanowska-Łakomy H. (1996) Psychologia doświadczeń duchowych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.
 43. Rybak M. (2010) Sens pielgrzymowania, "Sens", nr 8.
 44. Smith M., Puczkó L. (2009) Health and wellness tourism, Elsevier, Oxford.
 45. Szymołon J. (2009) Religijność a zdrowie psychiczne [w:] H. Romanowska- -Łakomy i H. Kędzierska, red., Człowiek integralny, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.
 46. Świątkiewicz W. (2010) Między sekularyzacją i deprywatyzacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 47. Vukonić B. (1996) Tourism and religion, Pergamon Press, Oxford.
 48. Wielek M. (2010) Opowieści o pokutnikach, "List", nr 3 (marzec).
 49. Wilkońska A. (2010) Turystyka religijna - między sacrum a profanum [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, red., Turystyka religijna, Rozprawy i Studia, t. (DCCCXXXIX)765, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 50. Wilkońska A., Gajownik M., Żyrkowski A. (2011) Raport z badań "Kraków nie tylko zabytkami stoi", Zarząd Infrastruktury Sportowej, Kraków, s. 13.
 51. Wilkoszewska K. (1997) Czym jest postmodernizm?, Wydawnictwo PAN, Kraków.
 52. Winiarski R., Zdebski J. (2008) Psychologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 53. Wojtyła K. (1999) W służbie Polonii i Kościołowi Powszechnemu, Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków.
 54. Zalewski I. (2010) Głąb czy w głąb?, "Traveller", nr 11-12.
 55. Zimbardo Ph.G., Johnson R.L., McCann V. (2010) Psychologia, kluczowe koncepcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu