BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mącik Radosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
"Internet rzeczy" - postrzegane przez młodych konsumentów korzyści i zagrożenia - wyniki badań wstępnych
Internet of Things - Benefits and Threats in Perception of Young Consumers - Preliminary Research Results
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 11-27, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Internet rzeczy, Młodzież, Konsument, Wyniki badań
Internet of Things (IoT), Youth, Consumer, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest eksploracja wiedzy, przekonań i postaw młodych konsumentów wobec technologii i urządzeń zaliczanych do "internetu rzeczy", zarówno osób - czasem nieświadomie - z nich korzystających, jak i osób, które z nich nie korzystają.
Badanie własne przeprowadzono za pośrednictwem kwestionariusza internetowego na próbie młodych konsumentów. Szczegółowo metodykę badania omówiono w dalszej części tekstu. (fragment tekstu)

On the background of brief theoretical considerations and literature review, this article presents the results of the exploratory study of young consumers about their perception of the Internet of Things (IoT) - treated as the environment creating a new quality of information technology for consumers. The study was conducted in 2016 using CAWI, by investigating purpose sample of 223 young consumers from Eastern Poland. Research results are suggesting that the concept of the Internet of Things is not well known and not always well understood among respondents, despite that, a significant part of them are frequent users of the devices operating as part of the Internet of Things ecosystem. The article describes participants' perception of the benefits and risks of consumer use of the Internet of Things in areas identified by exploratory factor analysis (EFA). The strongest perceived benefit is the convenience for everyday life, and the greatest threat - loss of privacy (significantly greater in men group comparing to women one). Implications and limitations of mentioned research findings are discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal R. (2000), Individual acceptance of information technologies [w:] Framing the Domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past.
 2. Ashton K. (2009), That 'internet of things' thing, "RFiD Journal", R. 22, z. 7.
 3. Brill J. (2014), The internet of things: Building trust and maximizing benefits through consumer control, "Fordham Law Review", R. 83, z. 1
 4. Chui M., Loffler M., Roberts R. (2010), The internet of things, "McKinsey Quarterly", R. 2.
 5. Corcoran P. (2016), The Internet of Things: Why now, and what's next?, "IEEE Consumer Electronics Magazine", R. 5, z. 1.
 6. Davis F.D. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, "MIS Quarterly: Management Information Systems", R. 13, nr 3.
 7. Dijk J.A.G.M. van (2005), The Deepening Divide: Inequality in the Information Society, SAGE.
 8. Dutton W.H. (2014), Putting things to work: Social and policy challenges for the Internet of things, "Info", R. 16, z. 3.
 9. Evans D. (2011), The internet of things: How the next evolution of the internet is changing everything, "CISCO white paper", z. 1.
 10. IAB Polska (2015), Internet Rzeczy w Polsce (raport), IAB Polska, Warszawa.
 11. Kwiatkowska E.M. (2014), Rozwój Internetu rzeczy-szanse i zagrożenia, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", R. 8, z. 3.
 12. Lopez T.S. i in. (2012), Adding sense to the Internet of Things, "Personal and Ubiquitous Computing", R. 16, z. 3.
 13. Ożadowicz A. (2014), Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej, "Napędy i Sterowanie", nr 12.
 14. Venkatesh V. i in. (2003), User acceptance of information technology: Toward a unified view, "MIS Quarterly", R. 27, z. 3.
 15. Wei J. (2014), How wearables intersect with the cloud and the internet of things: Considerations for the developers of wearables, "IEEE Consumer Electronics Magazine", R. 3, z. 3, ss.53-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu