BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Postrzeganie przez konsumentów seniorów oczekiwanego wysiłku w procesie akceptacji i używania innowacji produktowych na rynku technologicznym
Perceiving Effort Expectancy by Elderly Consumers in Acceptance and Use of Technological Product Innovation on Technological Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 29-43, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Rynek technologii, Ludzie starsi, Konsument, Innowacyjność produktu, Zachowania konsumenta
Technology market, Elderly people, Consumer, Product innovation, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oczekiwany wysiłek został zdefiniowany jako jeden z najważniejszych determinant moderujących akceptację i użytkowanie nowych technologii [Venkatesh i inni, 2003, 2012]. Istotność prezentowanego zagadnienia ma charakter dychotomiczny. Wynika zarówno ze wzrostu znaczenia konsumentów seniorów na rynku dóbr i usług, jak i rosnącej liczby innowacji produktowych wprowadzanych w ofercie przedsiębiorstw.
Jak prognozuje GUS [2014], w roku 2035 osoby w wieku 60+ stanowić będą prawie 25% mieszkańców Polski, w kolejnych zaś 20 latach grono to zostanie istotnie poszerzone. W roku 2050 co najmniej co trzeci Polak będzie miał ukończone 60 lat. Istnieje zatem potrzeba identyfikacji zachowań nabywczych osób 60+, w tym również na rynku dóbr z kategorii technologicznych. Konieczne jest zatem zweryfikowanie, czy konsumenci seniorzy nabywają technologiczne innowacje produktowe oraz w jakim stopniu postrzegają oczekiwany wysiłek związany z ich nabywaniem i użytkowaniem. Zatem celem badań własnych autorki było zidentyfikowanie postrzegania przez konsumentów seniorów oczekiwanego wysiłku w procesie akceptacji i użytkowania innowacji produktowej na rynku dóbr technologicznych. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the results of the original research on perceiving effort expectancy by elderly consumers in the proces of the acceptance and use of technological product innovation. Effort expectancy is known as one of the most important factors moderating consumer behavioural intention. The obtained objects of the study are the following: preceiving ease of use, the ease of use and complexity of a touch mobile phone called the ‚smartphone'.
The investigation issue deepens the theoretical and practical frameworks of the UTAUT model among the elderly consumers in Poland. The findings suggest that in the case of smartphones, elderly consumers perceive the effort expectancy to a low degree. It may affect the willingness of the group to purchase this type of technological product innovation. In practice, these results broaden the knowledge of elderly consumer behaviour and shed light on marketing of technological product accordingly with specific requirements of market segment of 60+. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., (1991), The theory of planned behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 50 (2).
 2. Casey T., Wilson-Evered E., (2012), Predicting uptake of technology innovations in online family dispute resolution services: an application and extension of the UTAUT, "Computers in Human Behavior", vol. 28, no. 6.
 3. Compeau D. R., Higgins, C. A., (1995), Computer-self efficacy: development of a measure and initial test, "MIS Quarterly", vol. 19, no. 2.
 4. Davis F. D., (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology, "MIS Quarterly", vol. 13, no. 3.
 5. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., Warshaw, P. R. (1989), User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, "Management Science", vol.35, no. 8.
 6. Fishbein M., Ajzen I., (1975), Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Massachusetts.
 7. Gwebu, K. L., Wang, J., (2011). Adoption of open source software: the role of social identification, "Decision Support Systems", vol. 51, no. 1.
 8. GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, pobrano w dniu: 01.04.2016 http://www.stat.gov.pl/
 9. Huang Ch.-Y., Kao Y.-S., (2014), UTAUT2 Based Predictions of Factors Influencing the Technology Acceptance of Phablets by DNP, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015.
 10. Jeng D. J.-F., Tzgen G.-H., (2012), Social influence on the use of clinical decision support systems: revisiting the unified theory of acceptance and use of technology by the fuzzy DEMATEL technique, Computers Industrial Engineering, vol.62, no.3.
 11. Kijsanayotin B., Pannarunothai S., Speedie, S.M., (2009), Factors influencing health information technology adoption in Thailand's community health centers: applying the UTAUT model, "International Journal of Medical Informatics", vol. 78, no. 6.
 12. Moore G. C., Benbasat I., (1991), Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation, "Information Systems Research", vol. 2, no. 3.
 13. Rogers E.M., (1995), Diffusion of innovations. 4th edition, The Free Press, New York.
 14. Rogers E. M., (2010), Diffusion of Innovations, Simon and Schuster.
 15. Taylor S., Todd P., (1995), Decomposition and crossover effects in the theory of planned behavior: A study of consumer adoption intentions, "International Journal of Research in Marketing", no. 12.
 16. Thompson R. L., Higgins C. A., Howell J. M., (1991), Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization, "MIS Quarterly" 1991, vol. 15, no. 1.
 17. Vallerand R. J., (1997), Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. "Advances in Experimental Social Psychology", no. 29.
 18. Venkatesh V., Thong J. Y. L., Xu X., (2012), Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology, "MIS Quarterly", vol. 36, no. 1/March.
 19. Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D., (2003), User acceptance of information technology: towards a unified view, "MIS Quarterly", vol. 27, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu