BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konsekwencje równoczesnego plasowania logistyki w naukach technicznych i ekonomicznych
Consequences of Simultaneous Placing the Logistics in Technical and Economic Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 499-510, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Nauka, Metodologia badań
Logistics, Science, Research methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaliczanie logistyki jednocześnie do nauk technicznych i ekonomicznych jest powodem wielu nieporozumień w zakresie badania i wnioskowania oraz tworzenia nowej wiedzy. Świadomość tych zagrożeń może wpłynąć na podejmowanie działań zmierzających do ich łagodzenia i likwidowania. (abstrakt oryginalny)

Placing logistics at the same time to technical and economic sciences is a reason of many misunderstandings in the examination and the inference and the creation of new knowledge. The awareness of these threats can influence for taking activity aimed at relieving them and eliminating. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balbus S.: Metodologie i metody metodologiczne we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej). "Przestrzenie Teorii", nr 1. Poznań 2002.
 2. Bocheński J.M.: Współczesne metody myślenia. W drodze, Poznań 1993.
 3. Kawalec P.: Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie. "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1(199), 2014.
 4. Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. PWN Warszawa 1985.
 5. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls, Kraków 2004.
 6. Malewski M.: Metodologia badań społecznych - ortodoksja i refleksyjność. "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", Nr 4(60), 2012.
 7. Malim T., Bircg A., Wadeley A.: Wprowadzenie do psychologii. PWN, Warszawa 1994.
 8. Melosik Z.: Problemy racjonalności nauki, [w:] Drozdowicz Z., Melosik Z., Sztajer S. (red.): O racjonalności w nauce i życiu społecznym. Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań 2009.
 9. Podgórecki A.: Charakterystyka nauk praktycznych. PWN, Warszawa 1962.
 10. Ryszko A.: Zarządzanie środowiskowe z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 79. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 11. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
 12. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 13. Szołtysek J.: Pryncypium logistyki. "Logistyka", nr 1, 2015.
 14. Szołtysek J.: Ekonomizacja pracy naukowej. Organizacja i Kierowanie. SGH, Warszawa 2016 (w druku).
 15. Witkowski L.: Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Toruń 1988.
 16. Zieleniewski J.: Dyscypliny naukowe, ich ugrupowania i części. "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 2-3, 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu