BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymonik Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wybrane uwarunkowania funkcjonowania bezpieczeństwa systemów logistycznych
Selected Conditions of Functioning of Logistics Systems Safety
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 511-531, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Bezpieczeństwo, Badania empiryczne
Logistics, Security, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, zawiera uwarunkowania funkcjonowania logistyki podmiotu bezpieczeństwa, w kontekście zagrożeń mogących wpłynąć na przebieg strumienia rzeczowego i informacji. Zagrożenia zostały zidentyfikowane i sklasyfikowane w różnych konfiguracjach i zależnościach. Druga część artykułu, oparta na badaniach przeprowadzonych w 94 firmach (4 mikro, 24 małych, 29 średnich, 35 dużych), dotyczy oceny bezpieczeństwa systemów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. The first - theoretical, describes conditioning of logistics functioning of the safety entity in the context of the risks that may affect the course of the flow of material and information. Risks are identified and classified into different configurations and dependencies. The second part of the article, based on research carried out in 94 companies (4 micro, 24 small, 29 medium, 35 large), concerns the safety assessment of logistics systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M.: Systemy w logistyce. WAT, Warszawa 2007.
 2. Doktryna logistyczna SZ RP DD/4. Sztab. Gen., Warszawa 2004.
 3. Gryz J.: Kształtowanie strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym, [w:] Gryz J. (red.): Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. PWE, Warszawa 2013.
 4. Rzeczyński B.: Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski. "Logistyka", nr 5, 2011.
 5. Sienkiewicz P., Świeboda H.: Ryzyko w inżynierii systemów bezpieczeństwa, [w:] Sienkiewicz P. (red.): Inżynieria systemów bezpieczeństwa. PWE, Warszawa 2015.
 6. Sienkiewicz P.: Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów, [w:] Sienkiewicz P. (red.): Inżynieria systemów bezpieczeństwa. PWE, Warszawa 2015.
 7. Sienkiewicz P.: Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów. Zeszyty Naukowe AON, nr 1(66), 2007.
 8. Szymonik A.: Bezpieczeństwo systemów logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 5, 2014.
 9. Szymonik A.: Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarzadzaniu. Difin, Warszawa 2015.
 10. Szymonik A.: Logistyka w bezpieczeństwie (wyd. 1 i 2). Difin, Warszawa 2010, 2011.
 11. Szymonik A.: Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce. "Logistyka", nr 2, 2011.
 12. Szymonik A.: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. "Logistyka", nr 3, 2011.
 13. Szymonik A.: Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Difin, Warszawa 2011.
 14. Szymonik A.: Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. Politechnika Łódzka, Łódź 2016.
 15. Zaskórski P.: Informacja ciągłości działania determinantą bezpieczeństwa organizacji, [w:] Nie-bezpieczny świat Systemy Informacja Bezpieczeństwo. AON, Warszawa 2015.
 16. Wiktor A.J.: Charakterystyka systemu HACCP, http://www.polhaccp.com/podstawy.htm, 05.07.2016.
 17. Globalny BRC Bezpieczeństwa Żywności Standardowy, http://www.haccp-iso22000.pl/ brc.html, 05.07.2016.
 18. IFS International Food Standard, http://www.bheuroconsult.pl, 06.07.2016.
 19. Certyfikacja zgodności z normą Safe Quality Food (SQF), http://www.sigmaquality.pl/, 07.07.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu