BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twaróg Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Siły kształtujące logistykę
Forces That Develop Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 545-556, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Rozwój, Paradygmaty zarządzania
Logistics, Development, Management paradigms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Logistyka znajduje się w fazie stałego, lecz zarazem zmiennego w swoim natężeniu rozwoju. Ta zmienność spowodowana jest zmieniającym się bilansem sił sprzyjających rozwojowi i hamujących go. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu sił stymulujących rozwój oraz powstrzymujących go, by móc w świadomy sposób przewidywać potencjalne kierunki rozwoju logistyki. (abstrakt oryginalny)

Logistics is undergoing growth that is constant but variable in its intensity. The changing balance of driving forces to the development and inhibiting it causes this variation. The aim of this article is to review the forces stimulating and inhibiting growth to be able to consciously anticipate potential directions of development of logistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M.: Nowe problemy z logistyką. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 10, 2009.
 2. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K.: The Role of Trust in Organizational Innovativeness. "European Journal of Innovation Management", Vol. 11, No. 2, 2008.
 3. Frączkiewicz-Wronka A.: Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 4. Kempny D.: Koncepcje logistyki w nietypowych zastosowaniach. Orientacja logistyczna w procesie świadczenia usług nieprodukcyjnych, [w:] Sołtysik M. (red.): Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 5. Kleer J.: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Kleer J. (red.): Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Warszawa 2005.
 6. Fechner I., Szyszka G. (red.): Logistyka w Polsce. Raport 2007. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
 7. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
 8. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 9. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 10. Sołtysik M.: O dynamice zmian w logistyce, [w:] Sołtysik M. (red.): Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 11. Sołtysik M.: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki, nr 11, 2001.
 12. Sołtysik M.: Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw, [w:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 20.
 13. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Dom Organizatora, 2007.
 14. Szołtysek J.: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 15. Szołtysek J.: Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy - Quo vadis, Logistyko, [w:] Szołtysek J. (red.): Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy, nr 11. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2009.
 16. Szołtysek J.: Paradygmat logistyki a paradygmat w logistyce, [w:] Kauf S. (red.): Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 17. Szołtysek J.: Pryncypium logistyki. "Logistyka", nr 1, 2015.
 18. Szołtysek J.: Typologia obszarów stosowania logistyki - propozycja rozwiązania. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 8, 2010.
 19. Szołtysek J., Kołodziejczyk P.: Epistemologia logistyki społecznej. "Przegląd Organizacji", nr 4, 2009.
 20. Szymański W.: Interesy i sprzeczności globalizacji. Difin, Warszawa 2004.
 21. Tura T., Harmaakorpi V., Pekkola S.: Breaking Inside the Black Box: Towrds a Dynamic Evaluation Framework of Regional Innvoactive Capability. "Science and Public Policy", Vol. 35, No. 10, 2008.
 22. Twaróg S.: Łańcuch dostaw jako forma organizacji przepływów - spojrzenie logistyczne. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu