BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek Dorota (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Wpływ procesu zaopatrzenia na szacowanie kosztów produkcji elementów maszyn
The Influence of the Supply Process on Estimating Production Costs of Machine Elements
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 571-583, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Szacowanie kosztów, Proces produkcji
Activity Based Costing (ABC), Costs estimation, Production process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono metodę umożliwiającą dalszą optymalizację konstrukcji i przebiegu procesu produkcyjnego projektowanych elementów maszyn, według kryterium kosztowego uwzględniającego przyjęty plan potrzeb materiałowych i kosztów procesu zaopatrzenia. W metodzie tej analizuje się m.in. wpływ zmiany materiału na koszty, czas i strukturę procesów wytwarzania oraz na łączny czas realizacji zleceń produkcyjnych, z uwzględnieniem alternatywnych materiałów. Zaproponowane rozwiązania dostosowano do systemów produkcyjnych funkcjonujących w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a method which allows for further optimization of construction and the course of the production process of designer machine elements according to the cost criterion, taking into consideration the assumed materials demand plan and costs of the supply process. The presented method analyses, among others, the influence of the change on costs, time and structure of manufacturing processes and on the total time of production orders realization, taking into account alternative materials. The proposed solutions were adapted to production systems operating in conditions of unit and small series production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J.: Logistyka Produkcji procesowo zorientowanych heterogenicznych systemów produkcyjnych. W kierunku nowego paradygmatu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 2. Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 3. Dobrzański L.A.: Znaczenie materiałów we współczesnym projektowaniu inżynierskim maszyn i ich elementów, [w:] Jędrzejewski J. (red.): Maszyny XXI wieku i środowisko ich wytwarzania. Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2001.
 4. Dohn K., Gumiński A., Zoleński W.: Assumptions for the creation of a system for supporting knowledge management in an enterprise of mechanical engineering industry, [in:] Management information systems in XIII. Business intelligence and knowledge. Wuls Press, Warsaw 2011.
 5. Haluška M., Gregor M., Więcek D.: Cycle times evaluation of generated manufacturing configurations. TRANSCOM Proceedings 2015: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists. University of Žilina, 2015.
 6. Kaplan R., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 7. Kramarz M.: Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji odroczona produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 8. Kuric I., Grozav S. (eds.): Mechanization and Automation Equipment for Processing. Publish House Alma Mater, Cluj Napoca 2015.
 9. Mičieta B., Wieczorek T., Matuszek J.: New aspects of manufacturing organizations' development. University of Žilina, 2011.
 10. Murphy P.R. Jr., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Helion, Gliwice 2011.
 11. Plinta D., Więcek Dariusz: Szacowanie kosztów wytwarzania elementów maszyn z wykorzystaniem narzędzi wspomagających projektowanie procesów produkcyjnych. "Pomiary, Automatyka, Robotyka", nr 2, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu