BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawałko Bogdan (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych
Źródło
Barometr Regionalny, 2005, nr 1(4), s. 2-8, rys., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Region zagrożony bezrobociem, Program EQUAL
Unemployment, Forms of unemployment counteraction, Regions of unemployment, EQUAL Programme
Abstrakt
W ramach Inicjatywy Wspólnotowej Unii Europejskiej EQUAL - pod nazwą "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych" aplikowany jest projekt, którego zasięg obejmuje województwa: lubelskie i podkarpackie. Jego głównymi celami jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz ich właścicielom (menedżerom, zatrudnionym pracownikom) w rozwoju działalności, w tym zwłaszcza w przezwyciężaniu zagrożeń gospodarczych, pomoc w budowaniu strategii oraz w rozwiązywaniu problemów prawnych, ekonomicznych i technicznych. Cele te będą realizowane m.in. poprzez zbudowanie i wdrażanie w przedsiębiorstwach systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością i innych zagrożeniach gospodarczych, zapewnienie MŚP wsparcia doradczego i szkoleniowego, a także ułatwianie nawiązania oraz utrzymywania kontaktów krajowych i międzynarodowych.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r., (Dz.U. Nr 189, poz. 1948)
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. Narodowy Plan Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745).
 5. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r., (Dz.U. Nr 189, poz. 1948).
 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. Narodowy Plan Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).
 7. http://www.equal.mgpips.gov.pl
 8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Informator dla Wnioskodawców, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2004 r.
 9. EQUAL Przewodnik współpracy ponadnarodowej 2004 - 2008, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2005 r.
 10. H.R. Friedag, W. Schmidt, A. Lewandowska, M. Likierski, My Balanced Scoreboard, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004 r.
 11. Wniosek WSZiA w Zamościu złożony do Funduszu Współpracy o dofinansowanie Działania 1 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Zamość 2004.
 12. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r., (Dz.U. Nr 189, poz. 1948).
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001). http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br04_01kawalko.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu