BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Zbigniew (Politechnika Łódzka), Kolasiński Sławomir (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rekonfiguracja systemu wytwórczego z pomocą mapowania strumienia wartości - studium przypadku
Reconfiguration of Manufacturing Process Using Value Stream Mapping - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 585-597, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Proces produkcji, System wytwórczy, Studium przypadku
Production process, Manufacturing system, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę procesu wytwórczego w celu zidentyfikowania źródeł marnotrawstwa. Wynika ona z konieczności usprawnienia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym średniej wielkości. W artykule zostanie przedstawione studium przypadku, w którym podjęto próbę skrócenia czasu wytwarzania. Zastosowano podejście Lean Management i metodę mapowania strumienia wartości. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the manufacturing proces in order to identify wastes This results from the necessity to improve manufacturing processes in a medium-size company. The article includes a case study in which an attempt to reduce the production cycle was made. Lean Management approach and VSM method were used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abolhassani A., Layfield K., Gopalakrishnan B.: Lean and US manufacturing industry: popularity of practices and implementation barriers. "International Journal of Productivity & Performance Management", Vol. 65, Iss. 7, 2016.
  2. Zhou B.: Lean principles, practices and impacts: a study on small and medium-sized enterprises (SMEs). "Annals of Operations Research", Vol. 241, Iss. 1-2, 2016.
  3. Silva C., Ferreira L. M., Thürer M., Stevenson M.: Improving the logistics of a constant order-cycle kanban system. "Production Planning & Control", Vol. 27 Iss. 7-8, 2016.
  4. Lewandowski J., Skołud B., Plinta D.: Organizacja systemów produkcyjnych. PWE, Warszawa 2014.
  5. Rother M., Shook J.: Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. The Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu