BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Skotnicka-Zasadzień Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rozwój e-administracji w województwie śląskim z perspektywy osób niepełnosprawnych
Development of e-Government in the Silesian Province from the Perspective of Disabled Persons
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 599-612, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Osoby niepełnosprawne, Ocena jakości usług
e-government, Disabled people, Service quality assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcjonowania e-administracji w urzędach miejskich w województwie śląskim w Polsce. Oceny dokonały osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, w różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu. W Polsce osoby niepełnosprawne, tak samo jak osoby sprawne, muszą załatwiać wszelkie sprawy urzędowe. Ważne jest, aby wszyscy klienci, a w szczególności osoby niepełnosprawne, mogły większość spraw załatwić, nie wychodząc z domu. W niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę: Częstsze wykorzystanie narzędzi elektronicznych do komunikacji z urzędem prowadzi do wzrostu zadowolenia klienta niepełnosprawnego z funkcjonowania e-administracji. Celem publikacji była analiza funkcjonowania e-administracji w województwie śląskim, w zakresie możliwości wykorzystania jej przez osoby niepełnosprawne. Kolejnym celem było określenie, jaki wpływ na percepcję usług e-administracji ma rodzaj niepełnosprawności oraz wykorzystywanie narzędzi komputerowych przez daną osobę niepełnosprawną. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of e-administration functioning in municipal offices in the Silesian Province in Poland. It was evaluated by handicapped people with various degrees of disability, at different ages and different education. In Poland the disabled, similarly to abled-bodied people, have to run different errands in offices. It is important that all these clients, in particular the handicapped, could arrange things without leaving home. In the article the following hypothesis has been formulated: More frequent use of electronic tools for communication with the office leads to increased satisfaction of the disabled client with the functioning of e-administration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasikowska J.: E-administracja w województwie śląskim w Polsce. Tom: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 2. Banasikowska J.: Systemy elektronicznego dostępu do administracji, [w:] Pańkowska M., Porębska-Miąc T., Sroka H.: Systemy wspomagania organizacji. Katowice 2009.
 3. Bartnicka J., Mleczko K.: Doskonalenie e-usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności. "Rocz. Kol. Anal. Ekon.", z. 29, 2012.
 4. Banasikowska J., Banasikowski P.: Poziom rozwoju e-Government w Polsce, [w:] Pańkowska M., Porębska-Miąc T., Sroka H.: Systemy wspomagania organizacji. Katowice 2008.
 5. Bogucki J.: E-Government w Unii Europejskiej. "Administracja", nr 1, 2005.
 6. Brodnicki K., Kubiszewska K., Tymoszuk E.: E-administracja w ujęciu jakościowym i finansowym. "Zarządzanie i Finanse", nr 3/3, 2012.
 7. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i Spółka, Poznań 2011.
 8. Garbat M.: Społeczne i ekonomiczne modele niepełnosprawności. "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", nr 1, 2013.
 9. Holliday I., Yep R.: E-government in China. "Public Administration and Development", Vol. 25, Iss. 3, August 2005.
 10. Izdebski H. Kulesza M.: Administracja publiczna - zagadnienia ogólne. Liber, Warszawa 2004.
 11. Jennifer M., Brinkerhoff D.W.: Government - nonprofit relations in comparative perspective: evolution, themes and new directions. "Public Administration and Development", Special Issue: Government - Nonprofit Relations in Comparative Perspective. February 2002.
 12. Kasprzyk B.: Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, nr 23. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 2011.
 13. Pradela A., Żabińska I.: Uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woje-wództwie śląskim. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2015.
 14. Pradela A.: Determinants of the employment of people with disabilities in Poland. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference proceedings, Vol. I, 3-9 September 2014, Bulgaria 2015.
 15. Schiavo-Campo S.: Government employment and pay: the global and regional evidence. "Public Administration and Development", Vol. 18, Iss. 5, December 1998.
 16. Shuhua M., Liu Q.Y.: The Evolution of Information and Communication Technology in Public Administration. "Public Administration and Development", 2015.
 17. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków 2007.
 18. Szewczyk A.: Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju. Difin, Warszawa 2007.
 19. Ustawa z dna 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm. w 2002 r.
 20. Wiliński M.: Modelowe strategie pomocy osobom z ograniczeniami sprawności: medykalizacja - usprawnianie - włączanie, [w:] Brzezińska A.I., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.): Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa 2010 na podstawie: Zaretsky, Richter, Eisenberg, 2010.
 21. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: The concept study of Servqual method's gap. "Quality & Quantity", Vol. 46, No. 4, 2012.
 22. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 23. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej. "Marketing i Rynek", nr 6, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu