BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaczyk Mateusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Strategie budowania i wzmacniania odporności łańcucha dostaw - przegląd teoretyczny
Strategies of Building and Enhancing Supply Chain Resilience - a Theoretical Review
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 629-641, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Strategia logistyczna
Supply chain, Logistic strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odporność, rozumiana jako zdolność do reagowania na skutki zdarzeń o charakterze negatywnym, w celu realizowania podstawowych celów łańcucha dostaw, jest niezwykle istotnym atrybutem łańcucha dostaw. Zapewnienie wysokiego poziomu odporności kształtowanego systemu pozwala na utrzymanie ciągłości realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów. Fakt ten powinien sugerować priorytetowe traktowanie problematyki kształtowania odporności przez funkcjonujące na rynku łańcuchy dostaw. Kształtowanie to powinno odbywać się w określony przez kierownictwo organizacji sposób. Sposobem tym jest stosowanie strategii budowania i wzmacniania odporności łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł ma za zadanie dokonanie przeglądu stosowanych w praktyce gospodarczej strategii, służących kształtowaniu istotnej cechy łańcucha dostaw, jaką jest jego odporność. (abstrakt oryginalny)

Supply chain's resilience understood as the ability to respond to the effects of adverse events in order to realize key objectives is extremely important supply chain's ability. Ensuring a high level of system's resilience allows to maintain the continuity of realized processes. This fact should suggest prioritizing the issue of resilience enhancing. The enhancing should be carried out in a certain way by the management of the organization. This certain way is the use of strategies to build and strengthen supply chains' resilience. This article aims to review this kind of strategies, taking into account a number of authors' approaches. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avallone E.A., Baumeister T., Sadeqh A.: Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers. McGraw Hill Professional, 2007.
 2. Barroso H.P., Machado V.H., Machado V.C.: Supply Chain Resilience Using the Mapping Approach, [in:] Pengzhong Li (ed.): Supply Chain Management. InTech, 2011.
 3. Bujak A.: Zwinne łańcuchy dostaw. "Logistyka", nr 2, 2010.
 4. Bukowski L.A.: A unified model of dependability and resilience for complex systems. Proceedings of the ESREL 2014 Conference, Wrocław 2014.
 5. Chandler A.D.: Strategy and Structure. MIT Press, Cambridge 1972.
 6. Christopher M., Peck H.: Building the Resilient Supply Chain. "International Journal of Logistics Management", Vol. 15, Iss. 2, 2004.
 7. Dos Santos M.G., Alcantara R.L.C.: Management capabilities in supply chain resilience, Proceedings of the POMS 26th Annual Conference. Washington, USA 2015.
 8. Gaonkar R.S., Viswanadham N.: Analytical Framework for the Management of Risk in Supply Chains. "IEEE Transactions on Automation Science and Engineering", No 4(2), 2007.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2001.
 10. Hedberg B., Jonsson S.: Formułowanie strategii jako proces nieciągły. "Problemy Organizacji", nr 2, 1977.
 11. Kramarz M.: Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 12. Kramarz M., Kramarz W.: Determinanty i atrybuty adaptacyjnych łańcuchów dostaw drukarek przemysłowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Nr 217. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015.
 13. Lewis Ch.T.: An Elementary Latin Dictionary. American Book Company, New York-Cincinnati-Chicago 1890.
 14. Mensah P., Merkuryev Y.: Developing a Resilient Supply Chain. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 11, 2014.
 15. Peck H.: Drivers of supply chain vulnerability: integrated framework. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management". Vol. 35, No. 4, 2005.
 16. Pimm S.L.: The complexity and stability of ecosystems. "Nature", No. 307:321-6, 1984.
 17. Sheffi Y., Rice Jr J.B.: A supply Chain View of the resilient Enterprise. "MIT Sloan Management Review", No. 47(1).
 18. Svensson G.: A conceptual framework for the analysis of vulnerability in supply chains. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 30, No. 9, 2000.
 19. Ponis S.T.: Supply Chain Resilience: Definition Of Concept And Its Formative Elements. "The Journal of Applied Business Research", No. 5/28, Cranfield University, 2012.
 20. Sutcliffe K.M., Vogus T.J.: Organizing for Resilience, [in:] Cameron K., Dutton J.E., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Berrett-Koehler, San Francisco 2003.
 21. Świeboda J., Zając M.: Synthesis of issue pertaining to the resilience of logistics systems. Proceedings of the ESREL 2015 Conference. Zurich 2015.
 22. Tang C.S.: Robust strategies for mitigating supply chain disruptions. "International Journal of Logistics, Research and Applications". Vol 9, No. 1, 2006.
 23. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/resilience.
 24. http://www.riskmethods.net/resources/research/bci-supply-chain-resilience-2015.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu