BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki), Szymańska Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Oczekiwania klienta a działania marketingowe z uwzględnieniem nurtu marketingu doświadczeń w instytucjach teatralnych - wstępne wyniki badań
Customer Expectations and Marketing Activities with Regard to Current Marketing Experience in Theatrical Institutions - Initial Research Results
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 59-71, tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Marketing doświadczeń, Teatr, Oczekiwania, Wyniki badań
Experience marketing, Theater, Expectations, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza wyników badań przeprowadzonych wśród klientów instytucji teatralnych na temat ich oczekiwań, proponowanych klientowi wartości wynikających z oferty teatru, a także z prowadzonych działań marketingowych z uwzględnieniem nurtu marketingu doświadczeń, które mogą mieć wpływ na zmianę zachowań konsumenckich i proces podejmowania decyzji. Zaprezentowane w artykule wyniki badań zostały opracowane na próbie badawczej 496 jednostek z 16 dużych ośrodków kulturalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Szczecin, Rzeszów). Prezentowane wyniki stanowią wyłącznie część prowadzonych badań w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu na przełomie lat 2015 i 2016. (fragment tekstu)

This article aims to analyze the research results among customers about their expectations of the theatrical institutions, the proposed customer value resulting from the offer of theater, as well as marketing activities having regard to current marketing experience, which can become a stimulus constitutes a return to the theater institutions. The results of the research have been developed for research sample numbering 496 units each of 16 major cultural centers in Poland (Krakow, Wroclaw, Szczecin, Rzeszow). They constitute only part of the research sample involved in the research as part of a research project conducted at the Faculty of Management, University of Lodz, Department of Marketing at the turn of 2015/2016. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń. Jak poruszać zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu.pl, Warszawa.
 2. Novak T.P., Hoffman D.L., Yung Y.F. (2000), Measuring the customer experience in online environments: a structural modeling approach, "Marketing Science", Vol. 19, No. 1.
 3. Pawlicka K. (2014), Innowacje rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989, [w:] J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, pod red., CeDeWu, Warszawa.
 4. Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", no 4.
 5. Posmyk A. (2014), Marketing doświadczeń - 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinieneswiedziec/ (stan na dzień 29.01.2014).
 6. Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, "Journal of Marketing Management", no 15.
 7. Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York Kukołowicz T. (red.) (2015), Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, Zespół ds. Statystyki Kultury NCK, Warszawa.
 8. Jaskuła Ł. (2016), Zachowanie nabywców na rynku dóbr i usług kultury [Kultura się liczy!], http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/317211-zachowanie-nabywcow-na-rynkudobr- i-uslug-kultury-kultura-sie-liczy/ [dostęp: 21.03.2016].
 9. Laberscheck M. (2011), Nowe trendy w promocji polskich teatrów, http://nck.pl/blog- kultura-sie-liczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/[dostęp: 21.03.2016].
 10. Płoski P. (2011), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna 1 .pdf (pobrano: 29 czerwca 2011).
 11. Posmyk A.(2014), Marketing doświadczeń - 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinieneswiedziec/ (stan na dzień 29.01.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu