BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie środowiskowe w transporcie : przypadek małego przewoźnika
Environmental Management in Transport : a Case Study of a Small Carrier
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 643-658, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Transport, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Environmental management, Transport, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problem rozwoju koncepcji zarządzania środowiskowego w obszarze transportu. Celem głównym jest identyfikacja możliwych do realizacji praktyk w ramach koncepcji zarządzania środowiskowego w działalności transportowej przedsiębiorstw oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju tych praktyk na przykładzie małego przedsiębiorstwa transportowego. (abstrakt oryginalny)

The article raises the issue of developing the concept of environmental management in the field of transport. The main objective is to identify feasible practices within the concept of environmental management in the transport operations of companies and indicate potential directions of development of these practices based on the example of a small transport company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badyda A.J.: Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu. "Nauka", nr 4, 2010.
 2. Colicchia C., Melacini M., Perotti S.: Benchmarking supply chain sustainability: insights from a field study. "Benchmarking: An International Journal", Vol. 18, No. 5, 2011
 3. Dobrzyńska R.: Zagrożenia środowiska podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych, [w:] Semennov I. N., Wiktorowska-Jasik A. (red.): Transport w regionie Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczney, Szczecin 2013.
 4. Fura B., Surmacz T.: Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw. "Logistyka", nr 6, 2014.
 5. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Instytut Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom 2003.
 6. Grzybowska K.: Podstawy logistyki. Difin, Warszawa 2009.
 7. Hajdul M., Stajniak M., Foltyński M., Koliński A., Andrzejczyk P.: Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2015.
 8. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Miziołek A.: Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa 2013.
 9. Krzywda J.: Oni mają zielone pojęcie. Koncepcja "zielonej logistyki" oczami niemieckich przedsiębiorców branży logistyczno-spedycyjnej. "Logistyka", nr 3, 2012.
 10. Lau K.H.: Benchmarking green logistics performance with a composite index. "Benchmarking: An International Journal", Vol. 18, No. 6, 2011.
 11. Leończuk D.: Transport drogowy towarów w Polsce. "Economy and Management", nr 4, 2011.
 12. Menes M.: Zagrożenia generowane przez rozwój i funkcjonowanie unijnego systemu transportu samochodowego. "Transport Samochodowy", nr 3, 2011.
 13. Murphy P.R., Poist R.F.: Role and Relevance of Logistics to Corporate Environmentalism. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 25, No. 2, 1995.
 14. Fertsch M. (red.): Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2006,
 15. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.): Transport. PWN, Warszawa 2007.
 16. Stajniak M. i in.: Transport i spedycja, ILiM, Poznań 2008.
 17. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy i między-narodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom III, Środowisko pracy kierowcy. Logistyka. Systherm, Poznań 2010.
 18. Szczepaniak T. (red.): Transport i spedycja międzynarodowa. PWE, Warszawa 1985.
 19. Szkiel A.: System zarządzania środowiskowego jako narzędzie doskonalenia efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstw transportu drogowego. "Logistyka", nr 6, 2014.
 20. Zhang Y., Thompson R.G., Bao X., Jiang Y: Analyzing the Promoting Factors for Adopting Green Logistics Practices: A Case Study of Road Freight Industry in Nanjing, China. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 125, 2014.
 21. Zowada K.: Zielona logistyka. Wyzwanie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Bartniczak B., Trzeciak K. (red.): Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem. AD REM, Jelenia Góra 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu