BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomski Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola marketingu sensorycznego w kreowaniu zachowań konsumentów
Impact of Sensory Marketing on Consumer Purchase
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 73-86, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Marketing sensoryczny, Merchandising, Zachowania klientów
Sensory marketing, Merchandising, Customer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu naukowego jest przybliżenie marketingu sensorycznego oraz przykładów jego implementacji w działaniach przedsiębiorstw handlowych. W pracy wykorzystano metodę opisowej charakterystyki zjawisk i procesów rynkowych. W literaturze przedmiotu problematyka marketingu sensorycznego nabiera coraz większego znaczenia. (fragment tekstu)

The article is devoted to the role of sensory marketing and its impact on customer behaviour. The author described the opportunities to influence the purchasing decisions of customers through marketing activities that influence human senses such as taste, sight, touch, hearing and smell. The sensory marketing focus on how sensory inputs can influence the customer experiences. Its goal is to deliver customers satisfaction and pleasure. In comparison to the traditional forms of promotion such as advertising, sponsorship and public relations the role of sensory marketing is systematically increasing. It is highly possible that in the future marketing actions will become even more sophisticated and will affect the customers' subconscious. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binsztok A., Zuzański T., (2013), Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii konsumenckich, Helion, Gliwice.
 2. Boguszewicz-Kreft M., (2013a), Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, Wydawnictwo CeDeWu.pl Warszawa.
 3. Boguszewicz-Kreft M., (red.), (2013b), Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom nr 21, Gdańsk.
 4. Borusiak B., (2009), Merchandising, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Calvert, G., (2013), Brands of the Brain, Innovation, vol. 12, nr 1.
 6. Ciechomski W., (2012), Neuromarketing jako metoda badań marketingowych, Handel Wewnętrzny wrzesień-październik, t. 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 7. Dziewanowska K., Kacprzak A., (2013), Marketing doświadczeń. Geneza i rozwój, PWN, Warszawa.
 8. Hulten B., Broweus N., van Dijk M., (2011), Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Karolczak K., (2015), Osiem przykazań merchandisingu, Wiadomości Handlowe, nr 5.
 10. Kotler Ph., (2004), Marketing od A do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Łobos K., Styś A. (red.) (2016), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Morin, Ch., (2011), Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior, Society, vol. 48, nr 2
 13. Mruk H. (red.) (2008), Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 14. Ostrowska I., Penc J., Rosa G. (red.), (2016), Marketing przyszłości od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Pałgan R., (2012), Merchandising, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 16. Pasquarelli, A., (2016), Is it a store or is it an ad? Retailers go experiential, Advertising Age, vol. 87, nr 7, s. 31
 17. Pines M., (1995), Seeing, Hearing and smelling the world, Howard Hughes Medical Institute.
 18. Skowronek I., (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 19. Skowronek, I. (2014), Zmysły dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 20. Solomon M.R., (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 21. Spence, Ch., Puccinelli, N., M., Grewal, D., Roggeveen, A., L., (2014), Store Atmospherics: A Multisensory Perspective, Psychology and Marketing, vol. 31, nr 7
 22. Stasiuk K., Maison D., (2014), Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.
 23. Witek L., (2007), Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 24. www.olfaktoria.pl/2014/09/jak-pachna-polskie-sklepy, [dostęp: 4.05.2016].
 25. www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf2014/T1/ t1_429.pdf, Pecyna, M. Strategie marketingu sensorycznego dla wybranych przedsiębiorstw w przemyśle rolno-spożywczym, [dostęp: 23.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu