BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Teoretyczny i realny teren diagnostyki marketingowej
Scientific and Realistic Terrain Diagnostics Marketing
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 87-102, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Pozycjonowanie, Diagnostyka ekonomiczna, Funkcje matematyczne
Positioning, Economic diagnostics, Mathematical functions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie sposobów diagnozowania podmiotów gospodarujących w sektorze, branży lub otoczeniu. Są nimi: pozycjonowanie, wybrane aspekty teorii ugruntowanej i pojęcia związane z badaniem funkcji matematycznych. Zaproponowane procedury powinny ułatwić odkrywanie symptomów pojawiających się szans i zagrożeń rozwoju badanych obiektów. Celem dodatkowym jest prezentacja praktycznego zastosowania przedmiotu "diagnostyka marketingowa" w procesie edukacyjnym szkół wyższych na wydziałach zarządzania w szkołach wyższych. (fragment tekstu)

The new rules of marketing studies are possible after the transfer the knowledge from other fields. They will allow us to convert accurate data to necessary information usefull in decision-making and development of the company. New methods of the research were called "marketing diagnostics". Its task will be to recognize the current state (dangerous, harmful, disruptive, normal, favorable development) and to indicate the factors that make existence of any state other than normal. The study area was divided into two parts. First part is the theoretical area (concerning quantitative methods) - there are charts and tables that use for positioning. The second part is the real area where the survey or interviews (qualitative methods) were carried out, where the concept of grounded theory will be applied: theoretical notes, coding, sampling, sorting notes, theoretical sensitivity and triangulation. The marketing diagnostics can activate undeveloped resources in companies. In addition, adequately prepared programs of studying on the management faculties can help to make the students more attractive on the labor market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 4. Churchill G. A. (2002), Badania marketingowe, podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dworak J. (2009), Wykorzystanie pozycjonowania w procesie budowy strategii, [w:] J. Dworak, T. Falencikowski, Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009, Prace naukowe tom 3.
 6. Kołodko G.W. (2010), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 7. Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kotler Ph. (1994), Marketing analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Bebethner& Sk, Warszawa.
 9. Mayer Th. (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Mison D., Noga-Bogomilski A. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Towarzystwo psychologiczne, Gdańsk.
 11. Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 13. Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 14. http://www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/percepcjaemergencja-emergencja/, dostęp: dostęp 20.luty 2016.
 15. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Glaser_Holton. pdf, dostęp: 20.luty 2016.
 16. https://www.google.pl/#q=triangulacja+w+badaniach+jako ciowych+ozna cza, dostęp 10.luty 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu