BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Kamila (Uniwersytet Łódzki), Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Oczekiwania widzów teatrów wobec wartości dla klienta - wybrane wyniki badań
Expectations of Viewers Theaters to Customer Value - Selected research results
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 131-144, wykr., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Teatr, Oczekiwania, Komunikowanie marketingowe, Wyniki badań
Theater, Expectations, Marketing communication, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie dotychczas ukształtowanych oczekiwań badanych klientów polskich teatrów dotyczących korzyści dla nabywcy, oferty usług oraz narzędzi komunikacji z widzami na podstawie analizy wybranych (wstępnych) wyników badań prowadzonych wśród uczestników przedstawień teatralnych z wykorzystaniem metody wywiadu standaryzowanego. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present expectations of Polish customers to theaters offered to the areas of customer benefits, offer service providers the stage and communication habits related to obtaining information about leisure time. These expectations are shaped by past experience associated with the use of the services of theatres and other cultural institutions. The basis of empirical studies are the preliminary results of research carried out in 2016 among Polish viewers in the theater institutions as part of a research project conducted at the Faculty of Management, University of Lodz, Department of Marketing. The results of the research have been developed for research sample numbering 496 units each of 16 the major cultural centers in Poland (Krakow, Wroclaw, Szczecin, Rzeszow). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.C., Kumar N., Narus J.A. (2010), Sprzedawcy wartości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Antonides G., Van Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 3. Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Gale B.T. (1994), Managing Customer Value, Free Press, New York.
 5. GUS (2015), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Warszawa.
 6. Iwińska-Knop K. (2013), Wartość dla klienta jako fundament lojalności, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych, Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Bogdana Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Kieżel E. (red.) (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
 8. Kieżel E., Smyczek S. (red.) (2015), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Kukołowicz T. (red.) (2015), Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, Zespoł ds. Statystyki Kultury NCK, Warszawa.
 10. Łapczyński M. (2010), Wartość dla klienta - przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia, [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa.
 11. Nilson T.H. (1992), Value - added Marketing, Marketing Managemnent for Superior Results, McGraw Hill, London.
 12. Pawlicka K. (2014), Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989, [w:] J. Łodziana-Grabowska, J. W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury, Ce-De-Wu.pl, Warszawa.
 13. Płoski P. (2009), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, MŁoDY, Warszawa.
 14. Prymon M. (2010), Kategoria wartości w procesach i narzędziach komunikacji marketingowej, [w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W. (1998), Marketing, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Rudnicki L. (2004), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 17. Rutkowski I. (2006), Marketingowe koncepcje wartości, "Marketing i Rynek" nr 2.
 18. Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L. (1991), Consumption Value and Market Choices: Theory and Applications, Thomson South - Western, New York.
 19. Smith G.E. (2002), Segmenting B2B Markets with Economic Value Analysis, "Marketing Management".
 20. Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 15, No. 1.
 21. Smyczek S. (2013), Kreowanie a dostarczania wartości dla klienta poprzez sieci w sektorze usług, [w:] M. Awdziej, G. Mazurek, P. de Pourbaix (red.), Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec, tom 2.
 22. Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa.
 23. Sudharshan D. (1995), Marketing Strategy: Relationship, Offering, Timinng and Resource Allocation, Prentice Hall, New Jersey.
 24. Zeithaml V. (1988), Customer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-end-model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing", No. 52 (3)
 25. GUS, Bank Danych Lokalnych, Kultura i sztuka, Działalność sceniczna i wystawiennicza, Teatry, 14.11.2015, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica [dostęp: 15.04.2016].
 26. Jaskuła Ł. (2016), Zachowanie nabywców na rynku dóbr i usług kultury [Kultura się liczy!], http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/317211-zachowanie-nabywcow-na-rynkudobr- i-uslug-kultury-kultura-sie-liczy/ [dostęp: 21.03.2016].
 27. Laberscheck M. (2011), Nowe trendy w promocji polskich teatrów, http://nck.pl/ blog-kultura-sie-liczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/[dostęp: 21.03.2016].
 28. Woodall T. (2003), Conceptualising 'Value for the Customer': A Structural, Attributional and Dispositional Perspective, "Academy of Marketing Science Review", Vol. 12, http:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.8733&rep=rep1&type=pdf [data pobrania: 10.02.2015 r.]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu