BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak-Kołodziejska Katarzyna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Ekologizacja konsumpcji, jej uwarunkowania i przejawy na rynku żywnościowym
The Greening of Consumption, its Conditions and Indications on the Food Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 145-160, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Decyzje konsumenckie, Konsumpcja, Żywność ekologiczna
Food market, Consumer decision, Consumption, Organic food
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według J. Baudrillarda najbardziej uderzającą cechą współczesnej konsumpcji jest obfitość, nagromadzenie i wielość sprzedawanych oraz nabywanych dóbr [Baudrillard 2006, ss. 9-10]. Wzrost globalizacji i upowszechnianie się wzorów konsumpcji na całym świecie powoduje narastanie obciążenia środowiska. Konsumujemy coraz więcej dóbr z całego świata. Poziom konsumpcji jest rozbudzany również przez środki masowego przekazu. Konsument określa swoje aspiracje konsumpcyjne coraz częściej w stosunku do osób występujących w mediach (liderów pionowych), zamiast do osób znanych z codziennych kontaktów (liderów poziomych). Zjawisko to jest zresztą umiejętnie wykorzystywane we współczesnej promocji, gdzie sławni sportowcy, piosenkarze i aktorzy namawiają nas do zakupów reklamowanych dóbr i usług [Lichtenberg 1996, ss. 278-279]. Poza lokalnymi produktami zyskaliśmy dostęp do dóbr z całego świata, nic więc dziwnego, że konsument próbuje do swojej codziennej konsumpcji włączyć produkty nie tylko lokalne, lecz także sprowadzane z innych rejonów świata. Transport tego typu dóbr na skutek emisji dwutlenku węgla nie pozostaje obojętny dla środowiska. (...) Problematyka ekologizacji konsumpcji, poznanie jej uwarunkowań i przejawów było celem badania przeprowadzonego w grudniu 2015 r. na próbie 250 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Próba była nielosowa, celowa (podstawowym kryterium doboru do próby było konsumowanie żywności ekologicznej, ale również wiek, płeć, wykształcenie respondentów). (fragment tekstu)

The matters of this article concern the greening of consumption based on, for instance, rational use of consumable goods, reducing post-consumption waste, and consuming organic goods (mostly food). Polish consumers, who took part in a quantitative and qualitative survey in 2015, undertook a number of the mentioned actions. The results provided data on typical demographic, economic and behavioural characteristics of organic food consumers, and allowed for determining the barriers and motives of organic food consumption. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 2. Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Berlyne D. (1960), Conflict, arousal, and curiosity, McGraw-Hill, New York.
 4. Dobson A. (2007), Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development. "Sustainable Development", Volume 15, Issue 5.
 5. Hoffman S., Schlicht J. (2013), The impact of different types of concernment on the consumption of organic food, "International Journal of Consumer Studies", Volume 37, Issue 6.
 6. Jonas H. (1984), The Imperative of Responsibility, The University of Chicago Press, Chicago& London.
 7. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Klein N. (2009), No logo, Świat Literacki, Izabelin.
 9. Koreleska E. (2009), Charakterystyka konsumentów żywności ekologicznej w Polsce i wybranych krajach europejskich [w:] B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 10. Lichtenberg J. (1996), Consuming Because Others Consume, "Social Theory and Practice", Vol.22(3).
 11. Padel, S., Foster, C. (2005), Exploring the gap between attitudes and behaviour: understanding why consumers buy or do not buy organic food, "British Food Journal", Vol. 107, No. 8.
 12. Pagiaslis A., Krontalis A.K. (2014), Green Consumption Behavior, Antecedents: Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs, "Psychology and Marketing", Vol. 31(5).
 13. Singer P.(2004), Wyzwolenie zwierząt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 14. Baranowska-Skimina A. (2012), Żywność ekologiczna w opiniach Polaków, http://www.egospodarka.pl/86091,Polacy-a-zywnosc-ekologiczna,1,39,1.html.
 15. TNS Polska (1997), Uwarunkowania wyboru żywności ekologicznej. Wyniki badania, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/1997/12/14/uwarunkowania-wyboruzywnosci-ekologicznej-wyniki-badania/#more-3322.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu