BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różycki Paweł (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Kilka uwag o turystyce i pielgrzymowaniu
Some Observations on Tourism and Pilgrimage
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 161-177, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Turystyka religijna, Pielgrzymowanie, Rozwój turystyki, Terminologia specjalistyczna
Cultural tourism, Religious tourism, Pilgrimage, Tourism development, Terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem badań nad ruchem turystycznym naukowcy zaczęli również dostrzegać związki zjawiska pielgrzymowania i turystyki. Czasy współczesne są okresem dynamicznego rozwoju turystyki. Istotna część podróży na różnych kontynentach ukierunkowana jest na poznawanie miejsc świętych różnych religii. Znaczny odsetek podróżnych do miejsc sakralnych stanowią osoby poszukujące kontaktu ze światem transcendentnym. Ludzkie motywacje są odzwierciedleniem życia wewnętrznego turystów i pielgrzymów. W XXI wieku obserwuje się często zainteresowanie miejscami kultu religijnego w aspekcie kulturowym i poznawczym. Dotyczy to głównie środowisk zlaicyzowanych i świata ponowoczesnego. Odwiedzanie miejsc świętych w różnych okresach dziejów niemal zawsze było odzwierciedleniem sytuacji społecznej, poziomu życia i tendencji filozoficznych. Podobnie jak średniowiecze było okresem powszechniejszego zainteresowania religią, w tym podróżami o charakterze pielgrzymkowym, tak obecnie tendencje liberalne i laickie w dużym stopniu, szczególnie w krajach zachodniego świata, znajdują odzwierciedlenie w zachowaniu i motywacjach osób przybywających do sanktuariów i miejsc świętych. Głównym celem opracowania jest wyeksponowanie powiązań turystyki i pielgrzymowania, które w pewnych środowiskach nie jest utożsamiane ze współczesnym, szerokim zakresem zjawiska turystyki. Istotne są jednak wzajemne relacje, przenikanie się tych fenomenów tak ostro widocznych we współczesnym świecie. Celem artykułu jest również wykazanie, iż w wielu przypadkach na początku XXI wieku, co w szczególności dotyczy osób głęboko religijnych, zjawiska turystyki i pielgrzymowania mogą być traktowane jako synonimy. (abstrakt oryginalny)

With the development of research on tourist traffi c, researchers have also begun to recognize the linkages of pilgrimage phenomenon with tourism. In modern times, in an era of rapid development of tourism a signifi cant portion of trips within the term of tourism is focused on the holy sites of different religions in different parts of the world. Search for the sacred, visiting places important for believers may be regarded as a manifestation of cultural interest, especially now in the twenty-fi rst century. Among so many migrations of various kinds, there were deposited always those associated with the sphere of the spirit, lived in different ways, but made on the pilgrimage routes and holy places. Popularity of religious journey can be seen not only as an increase in migration motivated by religion, but also as a sort of combination of a new era of spiritual with pilgrimage travel. The greater importance of religious tourism can be attributed to a new openness to the transcendent world, although not without signifi cance is the fact raised by other researchers who in secularization and promoting of youth secular lifestyle also see a part of shaping the phenomenon of pilgrimage. The aim of this paper is to expose links tourism phenomena and pilgrimage, their mutual relations, merging of these phenomena so sharply visible in the world of travel. This is particularly visible in the background of the post-modern era, the era of a new spirituality. The aim of this article is to show that in many cases in the modern world, especially for those who believe, tourism and pilgrimage may take the synonymous form. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler J. (1998) Origins of Sightseeing [w:] C.T. Williams, red., Travel Culture: Essays on What Makes Us Go, Praeger Westport, CT.
 2. Baum G. (2000) Solidarity with the poor [w:] S.M.P. Harper, red., The Lab, the Temple and the Market, International Development Research Centre, Ottawa.
 3. Beckerleg S. (1995) Brown sugar or Friday prayers: youth choices and community building in coastal Kenya, "African Affairs", nr 94(374), s. 23- 38.
 4. Bhardwaj S.M., Rinschede G. (1988) Pilgrimage: a world-wide phenomenon [w:] S.M. Bhardwaj S.M., Rinschede G., red., Pilgrimage in World Religions, Dietrich Reimer Verlag, Berlin.
 5. Bremer T.S. (2005) Blessed with Tourists: The Borderlands of Religious and Tourism in San Antonio, University of North Carolina Press, Chapek Hill.
 6. Campo J.E. (1998) American pilgrimage landscapes, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", nr 558.
 7. Cohen E. (1992) Pilgrimage centers: concentric and excentric, "Annals of Tourism Research", nr 19.
 8. Cohen E. (1998) Tourism and religion: a comparative perspective, "Pacific Tourism Review" nr 2.
 9. Crain M.M. (1996) Contested territories: the politics of touristic development at the Shrine of el Rocio in Southwestern Andalusia [w:] J. Boissevain, red., Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Berghahn Books Providence, RI.
 10. Dann G.M.S. (1998) There's no business like old business' tourism, the nostalgia industry of the future [w:] W.F. Theobald, red., Global Tourism, Butterworth Heinemann, Boston.
 11. Eade J. (1992) Pilgrimage and tourism at Lourdes, France, "Annals of Tourism Research", nr 19, s. 18-32.
 12. Eliade M. (1996) Sacrum i profanum. O istocie religijności, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 13. Forest J. (2009) Pielgrzymowanie, WAM, Kraków.
 14. Gesler W. (1996) Lourdes: healing in a place of pilgrimage, "Health & Place", nr 2(2).
 15. Graburn N.H.H. (1983), The anthropology of tourism, "Annals of Tourism Research", nr 10, s. 9-33.
 16. Gupta V. (1999) Sustainable tourism; learning from Indian religious traditions, "International Journal of Contemporary Hospitality Managament", nr 11(2/3).
 17. Guzowska B. (2011) Duchowość ponowoczesna, idee, perspektywy, prognozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 18. Hobbs J.J. (1992) Sacred space and touristic development at Jebel Musa (Mt. Sinai), Egypt, "Journal of Cultural Geography", nr 12(2).
 19. Jackowski A., Smith V.L. (1992) Polish pilgrim-tourists, "Annals of Tourism Research" nr 19.
 20. Jackowski A. (2000) Religious Tourism - Problems with Terminology, "Peregrinus Cracoviensis", nr 2000(13).
 21. Kaelber L. (2001) The Virtual Gaze: Religious Tourism and the Consumption of Postmodern Religion in Cyberspace. Paper Presented at the Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion, Columbus, Ohio.
 22. Krippendorf J. (1984) Die Ferienmenschen, Orell Fussli, Zurich.
 23. Libiszowska-Żółtkowska M. (2006) Przedmowa [w:] J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 24. Nuryanti W. (1996), Heritage and postmodern tourism, "Annals of Tourism Research", nr 23(2).
 25. Opaschowski H.W. (1976) Pädagogik der Freizeit, Bad Heilbrunn.
 26. Ostrowski M. (2000) Pilgrimages or Religious tourism?, "Peregrinus Cracoviensis", 2000(13).
 27. Preston J.J. (1992) Spiritual magnetism: an organizing principle for the study of pilgrimage [w:] A. Morinis, red., Sacred Journeys: The Anthropology of Pilgrimage, Greenwood, Westport, CT.
 28. Rinschede G. (1992) Forms of religious tourism, "Annals of Tourism Research" nr 19.
 29. Rinschede G. (1990) Religionstourismus, "Geographische Rundschau", nr 42(1).
 30. Rosenberger M. (2007) Drogi, które poruszają, mała teologia pielgrzymki, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
 31. Rountree K. (2002) Goddess pilgrims as tourists: inscribing their body through sacred travel, Sociology of Religion 63(4).
 32. Różycki P. (2009) Turystyka religijna i pielgrzymkowa [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań.
 33. Różycki P. (2011) Sekularyzacja współczesnych społeczeństw a turystyka religijna [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, red., Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe nr 647. Ekonomiczne Problemy Usług nr 65, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 34. Sindiga I. (1996), International tourism in Kenya and the marginalization of the Waswahili, "Tourism Management" nr 17.
 35. Timothy D.J., Olsen D.H. (2006) Tourism, Religion & Spiritual Journeys, Routledge Taylor & Francis Group, London - New York.
 36. Timothy D.J., Boyd S.W. (2003) Heritage tourism, Pearson Education, Essex.
 37. Turner V., Turner E. (1978) Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, Columbia University Press, New York.
 38. Turner V. (1973) The center out there: pilgrim's goal, "History of Religions" nr 12(3).
 39. Wearing S., (2001) Volunteer Tourism: Experiences that Make a Difference, CABI, Wallingford.
 40. Wearing S., Neil J. (2000) Refiguring self and identity through volunteer tourism, "Society and Leisure" nr 23(2).
 41. Vukonić B. (1996) Tourism and Religion, Elsevier, Oxford.
 42. Vukonić B. (2002) Religion tourism and economics: a convenient symbiosis, "Tourism Recreation Research" nr 27(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu