BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w latach 2001-2004
Źródło
Barometr Regionalny, 2005, nr 1(4), s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Indeks nastrojów gospodarczych, Produkt krajowy brutto (PKB), Barometry koniunktury, Prognozy gospodarcze
Economic Sentiment Index, Gross domestic product (GDP), Business cycle indicators, Economic forecast
Abstrakt
Badania nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego rozpoczęto w II kwartale 2001 roku kiedy gospodarka Polska znalazła się w stanie recesji. Po systematycznym spadku od 1999 roku dynamika PKB zbliżyła się w 2001 roku do zera. Kolejne lata to jednak zwiększanie tempa wzrostu PKB, które najwyższy poziom osiągnęło w lecie 2004 roku. Zmiany podstawowych kategorii ekonomicznych w województwie lubelskim przebiegają w podobny sposób jak w Polsce.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa - Poznań, 1993
 2. Bocian A.F., (red.) Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002 s. 189 - 190.
 3. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, zastosowania, PWN, Warszawa 2001
 4. Farebrother R. W., The Durbin - Watson Test for Serial Correlation when there is no Intercept in the Regression, Econometrica, Vol. 48, No 6/1980
 5. Jerczyńska M., Koniunktura w handlu detalicznym, Wiadomości Statystyczne 2/2004
 6. Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w zadaniach i przykładach, PWN, Warszawa 2003
 7. Kowerski M., Badanie nastrojów gospodarczych, Wiadomości Statystyczne 3/2005
 8. Kowerski M., Prognostyczne właściwości barometrów nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego, Zamojskie Studia i Materiały, Rok wydania VI zeszyt 1, Zamość 2004
 9. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002
 10. Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 11. Piasecki E., Ekonomika i zarządzanie mała firmą, PWN, Warszawa-Łódź, 1999
 12. Rekowski M., Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu