BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haza Wojciech (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
The Premises and Evaluation of New Regulations Aiming at Limiting Risk in the Banking Sector
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 405-418, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Ryzyko bankowe, Regulacje bankowe
Banking sector, Banking risk, Bank regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper will aim at proving that the introduction of the reforms known as Basel III considerably eliminates the deficits of the Basel regulations from 2004, but will result in lower availability of loans for bank clients and will slow down the economic development. The article consists of three sections. The first part presents the role and challenges facing banks in times of crisis. In the second part special attention has been paid to the main assumptions of the changes proposed by the Basel Committee on Banking Supervision. The third chapter focuses on analyzing the predicted influence of Basel III on economy and banks operating in Poland and all over the world. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements, Macroeconomic Assessment Group established by the Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2010.
 2. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2011.
 3. Basel III - Capital Standards. IIF Preliminary Analysis, Institute of International Finance, Washington 2010.
 4. Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 5. Didenkow P., Kolejna edycja a prawo UE, "Bank" 2011, No 2.
 6. Ferguson N., Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
 7. Flejterski S. Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy konsekwencje [in:] Globalizacja, kryzys i co dalej, edited by G. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 8. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 9. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
 10. Masiukiewicz P., Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 11. Nowakowski J. (editor), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2010.
 12. Olszak M., Kosztowna Bazylea III, "Bank" 2011, No 4.
 13. Olszak M, Normy adekwatności kapitałowej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 14. Opinia EKES w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń, COM (2009) 362, Bruksela 2010.
 15. Sikorzewski W., Założenia, konsekwencje i mankamenty, "Bank" 2011, No 2.
 16. Stypułkowski C. Too big to fail - różne koncepcje działań, "Bezpieczny Bank" 2010, No 3.
 17. Zombirt J., Czy to wystarczy, "Bank" 2011, No 2.
 18. http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/06/10/bazylea-iii-bankiregulacje-strefa-euro-trichet/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu