BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górzyński Michał (CASE-Doradcy sp. z o.o.)
Tytuł
Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT
Źródło
Barometr Regionalny, 2007, nr 3(9), s. 3-7, wykr.
Słowa kluczowe
Program EQUAL, Innowacyjność, Dobre praktyki, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Partnerstwo biznesowe
EQUAL Programme, Innovative character, Good practice, International economic cooperation, Business partnership
Abstrakt
Projekty realizowane w ramach programu Equal w założeniu mają łączyć innowacyjność na poziomie krajowym z ponadnarodową współpracą i wymianą dobrych praktyk. W rezultacie współpraca na poziomie międzynarodowym jest koniecznym warunkiem skutecznej realizacji projektów na poziomie krajowym. Współpraca międzynarodowa polega m.in. na poszukiwaniu kolejnych rozwiązań innowacyjnych oraz ukierunkowanym upowszechnianiu osiągniętych rezultatów. Oznacza to nabywanie nowej wiedzy przez partnerów zaangażowanych w działania na poziomie międzynarodowym poprzez uczenie się, przekazywanie know-how (wiedzy i doświadczenia) oraz przykładów dobrych praktyk. Dodatkowo, współpraca ponadnarodowa może również prowadzić do: równoległego rozwijania, testowania i weryfikowania opracowywanych rozwiązań w więcej niż jednym regionie Europy, dostosowywania oraz wdrażania nowych rozwiązań w innych warunkach społecznych, kulturowych, czy ekonomicznych oraz wspólnego tworzenia usług i produktów możliwych do uzyskania jedynie dzięki połączeniu zasobów partnerów z różnych krajów. Do innych korzyści ze współpracy międzynarodowej zaliczyć należy m.in. nawiązywanie kontaktów w innych krajach, podejmowanie długofalowej współpracy w innych obszarach z partnerami zagranicznymi (nawet po zakończeniu programu Equal), dostęp do międzynarodowych doświadczeń i informacji z innych dziedzin, wykorzystanie zagranicznych doświadczeń w celu opracowywania nowych produktów i usług. W efekcie współpraca ponadnarodowa ma zapewnić wartość dodaną na poziomie państw członkowskich i na poziomie europejskim. Partnerstwo Ponadnarodowe Pent@point (PP) zostało powołane przez pięć zagranicznych partnerstw: z Polski, Hiszpanii, Finlandii, Czech i Niemiec realizujących projekty w ramach programu Equal.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu