BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Berbeka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich
The Influence of Climate Warming on Alpine Ski Resorts
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 133-146, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka i ekologia
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka narciarska, Zmiany klimatyczne, Globalne ocieplenie
Tourism, Ski tourism, Climate change, Global warming
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Alpy
Alp
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie konsekwencji globalnego ocieplenia klimatu dla uwarunkowań działania operatorów alpejskich ośrodków narciarskich. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: czy zmiany klimatyczne spowodują konieczność zamknięcia resortów narciarskich?, czy zmiany te wymuszą podjęcie szerokich i kosztownych działań ograniczających konsekwencje globalnego ocieplenia przez wszystkie ośrodki narciarskie? Rozważania w formie analizy opisowej prowadzone były na podstawie danych wtórnych publikowanych przez OECD, przedstawianych w literaturze zagranicznej oraz udostępnianych przez poszczególne centra narciarskie. Zestawione dane pozwoliły znaleźć odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Około 57 spośród uwzględnianych 666 alpejskich ośrodków narciarskich już obecnie znalazło się w sytuacji, która nie daje szans na efektywne działanie, co spowodowało zamknięcie kilkunastu z nich. Wszystkie ośrodki podjęły działania adaptacyjne, których formy zostały w artykule wymienione, o indywidualnie zróżnicowanej postaci i zakresie, dostosowane do ich lokalnych uwarunkowań - naturalnych, prawnych i administracyjnych obowiązujących w gminie (kantonie, dystrykcie), do położenia, wielkości, potencjału finansowego i przyjętej strategii rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is presentation of consequences of global warming for the conditions of running business by operators of alpine ski resorts. In the text there has been undertaken an attempt to find the answers for two questions: will climate changes make some ski resort cease the operations?, will climate changes force undertaking innovative and expensive actions reducing the negative impact of global climate warming? The analysis - of descriptive character - is based on the secondary sources of data, published - mainly in English and French - by OECD, some other institutions and ski resorts themselves. Data presented in the article allows to positively verify both hypotheses. About 57 of 666 Alpine ski resorts taken under consideration currently cannot effectively run business and some of them have been closed lately. All resorts have undertaken adaptation strategies, individually differentiated because of local circumstances: natural, legal, administrative, financial, connected with localization and chosen management strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abegg B. i in. (1997) Climate Impact Assessment im Tourismus, Die Erde, 128, s. 105-116.
 2. Beniston M. (2005) Mountain climates and climatic change: an overview of process focusing on the European Alps, Pure and Applied Geophysics, 162, s. 1587-1606.
 3. Breiling M. (1998) Mountain Regions, Winter Tourism and Possible Climate Change: Example Austria, Symposium: Concern for Environment, Komaba Campus, Univesity of Tokyo, czerwiec 1998: http://www.breiling. org/publ/Komaba.pdf [dostęp 10.06. 2009].
 4. Casty C. i in. (2005) Temperature and precipitation variability in the European Alps Since 1500, International Journal of Climatology, 25 (14), s. 1855-1880.
 5. Climate Change and Tourism. Responding to Global Challenges. World Tourism Organization and United Nations Environment Programme (2008) Madrid.
 6. Agrawala S., red. (2007) Climate Change in the European Alps, ODCE, Paris.
 7. Dambeck H. (2008) Artificial Snow Harming Alpine Environment, Researchers Warn, "Spiegel" online 04/18/2008, http://www.spiegel.de/international [dostęp 10. 06. 2009].
 8. Elasser H., Bürki R. (2002) Climate change as a threat to tourism in the Alps, Climate Research, nr 20, s. 253-257.
 9. Haeberli W., Beniston M. (1998) Climate change and its impacts on glaciers and permafrost in Alps, Ambio, no. 27, s. 258-265.
 10. Haeberli W., Hoelzle M. (1995) Application of inventory data for estimating characteristics of and regional climate-change effects on mountain glaciers: a pilot study with the European Alps, "Annals of Glaciology", no. 21, s. 206-212.
 11. Knauer S. (2007) Snow Cannons against the Apocalypse ENDANGERED SKI SLOPES IN THE BAVARIAN ALPS, Spiegel on-line 01/03/2007, http:// www.spiegel.de/international/ [dostęp 10.06.2009].
 12. Laternser M., Schneebeli M. (2003) Long-term snow climate trend soft the Swiss Alps 1931-1999, "International Journal of Climatology", nr 23 (7), s. 733-750.
 13. Les chifres clés du tourisme de montagne en France (2007) Direction du Tourisme, Ministère des Transport, de l'Équipment, du Tourisme et de la Mer, France. Service d'Études et d 'Aménagement touristique de la montagne, Grenoble.
 14. Matulla C., Auer I., Böhm R., Ungersböck M., Schöner W., Wagner S., Zorita E. (2005) Outstanding past decadal-scale climate events in the greater Alpine region analysed by 250 years data and model runs, GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Hamburg, Germany, Report nr 4.
 15. Minghetti V. (2006) Neve e turismo in italia: come cambia la domanda, w: Alpi e tourismo: trouvare il punto di equilibrio, World Wildlife Fund,: http://www.wwf.it/ambiente/dossier/Alpi_e_Tourismo.pdf, [dostęp 28. 08.2009].
 16. Neu U. (2003) Observed climate change and future trends, [w:] Extreme Events and Climate Change, OcCC (Organe consultative sur les changements climatiques), Bern, Switzerland.
 17. Pechlaner H., Tschurtschenthaler P. (2003) Tourism policy, tourism organisations and change management in alpine regions and destinations: A European perspective, "Current Issues in Tourism", vol. 6, no. 6, s. 508-539.
 18. Preś J. (2007) Zarządzanie ryzykiem pogodowym, Cedewu, Warszawa.
 19. Pröbstl U. (2006) Kunstschnee und Umwelt. Entwicklung und Auswirkungen der Technischen Beschneiung, Haupt Verlag, Berne.
 20. Schär Ch., Wernliand H., Frei Ch. (2003) Regional climate scenarios, [w:] Extreme Events and Climate Change, OcCC (Organe consultative sur les changements climatiques), Bern, Switzerland.
 21. Scott D. (2006) Global Environmental Change and Mountain Tourism [w:] Gössling St., Hall C.M., red., Tourism and Global Environmental Change, London.
 22. Siegrist D. (2007) Tourism [w:] Climate change in the Alps. Facts - Impacts - Adaptation, Federal Ministry for the Environment, Natural Conservation and Nuclear Safety, Berlin.
 23. Teich M., Lardelli C., Bebi P., Gallati D., Kytzia S., Pohl M., Pütz M., Rixen C. (2007) Klimawandel und Wintertourismus: Ökonomische und ökologische Auswirkungen von technischer Beschneiung. Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorf.
 24. Kurek W., red. (2007) Turystyka, PWN, Warszawa.
 25. Vulnerability and adaptation to climate change in Europe (2005) EEA (European Environment Agency), Technical Report, no. 7, Copenhagen, Denmark.
 26. Witmer U. (1986) Erfassung, Bearbeitung und Kartierung von Schneedaten in der Schweiz, "Geographica Bernensia", no. 25.
 27. Zemp M.i inni (2006) Alpinie glaciers to disappear within decades? "Geophysical Research Letters", vol 33, no. 4:L13504[doi: 10.1029/2006GL026319, dostęp 10.06. 2009]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu