BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Grzegorz (Politechnika Białostocka), Borkowska-Niszczota Małgorzata (Politechnika Białostocka), Kiryluk Halina (Politechnika Białostocka), Szymańska Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej
Problems of Interpretation of Sustainable Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 147-166, ryc., bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka i ekologia
Słowa kluczowe
Turystyka zrównoważona, Ekoturystyka, Terminologia specjalistyczna
Sustainable tourism, Ecotourism, Terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dyskusja niektórych problemów i implikacji związanych z rozumieniem i definiowaniem zrównoważonej turystyki. Zrównoważona turystyka jako aktualny paradygmat rozwoju sektora turystycznego jest raczej filozofią, która poszerza horyzonty spojrzenia na ten sektor gospodarki, niż jednoznaczną i spójną teorią. Istniejące koncepcje są bowiem bardzo zróżnicowane, tym niemniej pozwalają zidentyfikować generalne kryteria równoważenia, niezbędne dla kształtowania i oceny różnych ścieżek rozwoju turystyki. Takie podejście jest zgodne z traktowaniem koncepcji zrównoważonej turystyki jako elastycznego i adaptatywnego paradygmatu (zbioru metazasad), uwzględniającego systemowy i kontekstualny charakter turystyki. (abstrakt oryginalny)

Discussion of some problems and implications related to understanding and defining of sustainable tourism is the main purpose of the paper. Sustainable tourism as current paradigm of tourism development is rather a philosophy, which widens horizons of comprehension of this sector of economy, than unequivocal and coherent theory. Existing concepts are very differentiated, nevertheless, they allow to identify general sustainability criteria necessary for establishment and assessment of different paths of tourism development. Such approach is compatible with treatment of sustainable tourism as resilient and adaptive paradigm (set of meta-principles), taking into consideration systemic and contextual character of tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. WTTC, WTO, Earth Council (1996) Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development [online] www.world-tourism.org/sustainable/publications.htm.
 2. Archer B.H., Cooper C. (1998) The positive and negative impacts of tourism [w:] W.F. Theobald, red., Global Tourism. The Next Decade, Butterworth- Heinemann, Oxford, s. 63-81.
 3. Bohdanowicz S. (2006) Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 4. Butler R.W. (1990) Alternative tourism: pious hope or Trojan horse?, "Journal of Travel Research", vol. 28, no. 3, s. 40-45.
 5. Butler R.W. (1993) Tourism - an evolutionary perspective [w:] G. Nelson, R. Butler, G. Wall, red., Tourism and sustainable development: monitoring, planning, managing, Departament of Geography Publication Series No. 37, University of Waterloo, Waterloo, s. 27-44.
 6. Butler R.W. (1998) Sustainable tourism - looking backwards in order to progress? [w:] C.M. Hall, A. Lew, red., Sustainable Tourism: A Geographical Perspective, Longman, Harlow, s. 25-48.
 7. Clarke J. (1997) A framework of approaches to sustainable tourism, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 5, no. 3, s. 224-233.
 8. Coccossis H. (1996) Tourism and sustainability: Perspectives and implications [w:] G.K. Priestley, J.A. Edwards, H. Coccossis, red., Sustainable Tourism? European Experiences, CAB International, Wallingford, s. 1-21.
 9. Cohen E. (2002) Authenticity, equity and sustainability in tourism, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 10, no. 4, s. 267-276.
 10. Curry S., Morvaridi B. (1992) Sustainable tourism: Illustrations from Kenya, Nepal and Jamaica [w:] C. Cooper, A. Lockwood, red., Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, vol. 4, Belhaven Press, London, s. 131-139.
 11. Daly H.E. (1996) Beyond Growth, Beacon Press, Boston.
 12. Diamantis D., Ladkin A. (1999) The links between sustainable tourism and ecotourism: A definitional and operational perspective, "The Journal of Tourism Studies", vol. 10, no. 2, s. 35-46.
 13. Dobrzańska B. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Dobrzański G. (2007) Interpretacje trwałego i zrównoważonego rozwoju w ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej [w:] B. Poskrobko, red., Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 197-225.
 15. Dresner S. (2002) The Principles of Sustainability, Earthscan, London, Sterling VA.
 16. Fennell D.A. (1999) Ecotourism: An Introduction, Routledge, London.
 17. Fergus A.H.T., Rowney J.I.A. (2005) Sustainable development: lost meaning and opportunity, "Journal of Business Ethics", vol. 60, s. 17-27.
 18. Hobson K., Essex S. (2001) Sustainable tourism: A view from accomodation businesses, "The Service Industries Journal", vol. 21, no. 4, s. 133-146.
 19. Hunter C. (1997) Sustainable tourism as an adaptive paradigm, "Annals of Tourism Research", vol. 24, no. 1, s. 850-867.
 20. Hunter C. (2002) Aspects of the sustainable tourism debate from a natural resources perspective [w:] R. Harris, S. Williams, T. Griffin, red., Sustainable Tourism: A Global Perspective, Elsevier, Oxford UK, s. 3-23.
 21. Järviluoma J. (1992) Alternative tourism and the evolution of tourist areas, "Tourism Management", vol. 13, no. 1, s. 118-120.
 22. Jickling B. (2000) A future for sustainability?, "Water, Air, and Soil Pollution", vol. 123, s. 467-476.
 23. Kiryluk H., Borkowska-Niszczota M. (2005) Turystyka zrównoważona [w:] B. Poskrobko, red., Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 46-64.
 24. Kowalczyk A. (2001) Geografia turystyczna, PWN, Warszawa.
 25. Ladkin A. (2000) Sustainable tourism: eco-loving or marketing plot, "International Journal of Tourism Research", vol. 2, s. 61-63.
 26. Lansing P., De Vries P. (2007) Sustainable tourism: Ethical alternative or marketing ploy, "Journal of Business Ethics", vol. 72, s. 77-85.
 27. Lele S.M. (1991) Sustainable Development: A Critical Review, "World Development", vol. 19, no. 6, s. 607-621.
 28. Liu Z.H. (2003) Sustainable Tourism Development: A Critique, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 11, no. 6, s. 459-475.
 29. Mastny L. (2001) Travelling Light: New Paths for International Tourism, Worldwatch Paper 159.
 30. McKercher B. (1993) The unrecognized threat to tourism: can tourism survive sustainability?, "Tourism Management", vol.14, no. 3, s. 131-136.
 31. Niezgoda A. (2006) Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 32. Niezgoda A. (2008) Turystyka zrównoważona - istota, zasady i krytyka koncepcji [w:] S. Wodejko, red., Zrównoważony rozwój turystyki, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s. 83-93.
 33. Odum E.S. (1982) Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa.
 34. Robinson J. (2004) Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development, "Ecological Economics", vol. 48, 369-384.
 35. Ruttan V. (1994) Constraints on the design of sustainable systems of agricultural production, "Ecological Economics", vol. 10, no. 3, s. 209-219.
 36. Gössling S. (2002) Global environmental consequences of tourism, "Global Environmental Change", vol. 12, s. 283-302.
 37. Sharpley R. (2000) Tourism and sustainable development: Exploring the theoretical divide, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 8, no. 1, s. 1-19.
 38. Sharpley R. (2002) The consumption of tourism [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer, red., Tourism and Development: Concepts and Issues, Channel View Publications, s. 300-318.
 39. Sharpley R. (2002a) Sustainability: A barier to tourism development [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer, red., Tourism and Development: Concepts and Issues, Channel View Publications, Clevedon, s. 319-337.
 40. Southgate C, Sharpley R. (2002) Tourism, development and the environment [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer, red., Tourism and Development: Concepts and Issues, Channel View Publications, Clevedon, s. 231-262.
 41. WTO (2001) Tourism 2020 Vision, Madrid, www.unwto.org/facts/eng/vision. htm.
 42. Wall G. (1997) Is ecotourism sustainable, Environmental Management, vol. 21, no. 4, s. 483-491.
 43. Wheeller B. (1991) Tourism's troubled times: Responsible tourism is not the answer, "Tourism Management", vol. 12, no. 1, s. 91-96.
 44. Wheeller B. (1993) Sustaining the ego, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 1, no. 2, s. 121-129.
 45. Włodarczyk B. (2006) Przestrzeń turystyczna - cykliczność, aktorzy, determinanty rozwoju, "Turyzm", vol. 16, no. 2, s. 41-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu