BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lastovetska Roksolana (Ukrainian Catholic University)
Tytuł
Mechanisms of Remittances Influence on the Economy of Ukraine
Mechanizmy wpływu przekazów pieniężnych na gospodarkę Ukrainy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 30-40, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Transfer pieniężny, Produkt krajowy brutto (PKB), Inflacja, Stopa procentowa
Money transfer, Gross domestic product (GDP), Inflation, Interest rate
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F37, E22, E24
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ przekazów pieniężnych na gospodarkę Ukrainy. Na podstawie danych statystycznych za okres 2001-2014 opracowany został mały model strukturalny, który szczegółowo opisuje wzajemne powiązania między liczbą transferów i głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi. W szczególności wskazuje on na wpływ przekazów pieniężnych na PKB, inflację, stopy procentowe i kursy walutowe. Mały model strukturalny potwierdza bezpośredni związek między wpływami przekazów pieniężnych i wzrostem gospodarczym kraju, podkreślając procykliczność transferów. Ujawnia, że przekazy pieniężne prowadzą do wzrostu stóp procentowych, stymulując inwestycje na Ukrainie. Niemniej jednak pokazuje to neutralny wpływ przekazów pieniężnych na stopę inflacji na Ukrainie. Jeśli chodzi o negatywne skutki przekazu wpływów, model potwierdza efekt "choroby holenderskiej", ponieważ przekazy pieniężne migrantów powodują aprecjację waluty krajowej, zmniejszając konkurencyjność Ukrainy na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to highlight the impact of remittances on the economy of Ukraine. Based on statistical data for the period 2001-2014 there has been developed a small structural model that describes in details the interconnections between the amount of transfers and main macroeconomic indicators. In particular, it demonstrates the impact of remittances on GDP, inflation, interest rate and exchange rate. That small structural model confirms a direct link between the remittances inflows and economic growth of the country, emphasising transfers' procyclicality. As well it reveals that remittances lead to the increase in interest rates, stimulating investments in Ukraine. Nevertheless, it demonstrates a neutral effect of remittances on the inflation rate in Ukraine. As for the negative consequences of remittances inflows the model confirms the effect of "Dutch disease", since migrant remittances cause the appreciation of the national currency, reducing the competitiveness of Ukraine in the international markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams R., Cuecuecha A. (2010), Remittances, household expenditure and investment in Guatemala, World Development.
 2. Agarwal, Horowitz A. (2002), Are international remittances altruism or insurance? Evidence from Guyana using multiple-migrant households, World Development.
 3. Amuendo-Dorantes C., Pozo S. (2004), Workers remittances and the real exchange rate: a paradox of gifts, World Development.
 4. Barajas A., Chami R., Hakura D., Montiel P. (2010), Workers' Remittances and the Equilibrium Real Exchange Rate: Theory and Evidence, International Monetary Fund.
 5. Chami R., Fullenkamp C., Jahjah S. (2005), Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development?, International Monetary Fund.
 6. Charemza W., Makarova S., Prytula Y., Raskina J., Vymyatnina Y. (2008), A small forward-looking inter-country model (Belarus, Russia and Ukraine), INTAS program.
 7. Cooray A., Mallick D. (2013), International business cycles and remittance flows, "The B.E. Journal of Macroeconomics", No. 13(1), DOI: 10.1515/bejm-2013-0030.
 8. Corbo V., Tessaga J. (2005), Response to external and inflation shocks in a small open economy, (in:) Chumacero R., Schmidt-Hebbel K. (Eds.), General Equlibrium models of the Chilean economy, Central Bank of Chile, Santiago, Chile.
 9. Eurostat (2015), European Union Gross Domestic Product, Luxembourg, http://www.ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 29.09.2015].
 10. International Monetary Fund (1993), Balance of payments manual. Fifth edition (BPM5), http://www.econ.worldbank.org [access: 23.09.2015].
 11. International Monetary Fund (2015), International Financial Statistics, http://www.imf.org [access: 15.10.2015].
 12. Kupets O. (2012), The Development and the Side Effects of Remittances in the CIS Countries: the Case of Ukraine, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, CARIM-East Research Report.
 13. Lastovetska R. (2014), Immigrant Remittances as Compensation in the Periods of Economic Downturns, Ivan Franko National University of Lviv.
 14. National Bank of Ukraine (2014), Remittances Review in Ukraine, Kyiv, http://www.bank.gov.ua [access: 15.07.2015].
 15. National Bank of Ukraine (2014), Statistics, Kyiv, http://www.bank.gov.ua [access: 10.08.2015].
 16. Osili U. (2007), Remittances and savings from international migration: Theory and evidence using a matched sample, "Journal of Development Economics", No. 83.
 17. Pyatkovska О. (2011), Impact of external labor migration on welfare of the population in Ukraine, National University Lviv Polytechnic, Kyiv.
 18. Roberts B., Banaian K. (2004), Remittances in Armenia: Size, Impacts, and Measures to Enhance Their Contribution to Development, United States Agency for International Development (USAID), Armenia, Yerevan.
 19. Taylor J. B. (1993), Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.
 20. Yang D. (2008), Coping with disaster: The impact of hurricanes on international financial flows, 1970-2002, "The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy", Vol. 8, Iss. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu