BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnobaj Jurij (Lwiwskij Naukowo Prirodoznawczij Muzei, Lwów)
Tytuł
Tradycyjna i współczesna rola muzeum przyrodniczego w turystyce na przykładzie Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie (Muzeum Dzieduszyckich) - rozważania dyrektora Muzeum
The State Museum of Natural History in Lviv (the Dzieduszycki Family Museum of Natural History) as an Example of Traditional and Contemporary Role of Natural History Museums in Tourism - Considerations of the Museum Director
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 217-232, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka i ekologia
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Turystyka, Muzea
Tourism services, Tourism, Museums
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie (Muzeum Dzieduszyckich)
Kraj/Region
Lwów
Abstrakt
W artykule poddano analizie możliwości komunikatywne, jakie przestrzeń muzealna może zaoferować turystyce kongresowej i muzealnej. Współczesne zasady i koncepcje działania muzeum przyrodniczego ukazano na przykładzie Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie, kontynuującego inicjatywy swego założyciela W. Dzieduszyckiego, na tle aktualnych tendencji muzealnictwa światowego. Wyeksponowano takie funkcje muzealne, jak: kreacyjna, informacyjna, kulturowa, koordynacyjna oraz serwisowa. Zgodnie z ideą Dzieduszyckiego istotne jest również prowadzenie w muzeum działalności komercyjnej związanej m.in. z turystyką kongresową i muzealną. Współcześnie szczególnie ważne dla działalności muzeum są prace nad informatyzacją produktu turystycznego, który obejmuje zbiory, ekspozycje, marketing i wszelkie informacje ważne dla szerokiego otoczenia funkcjonalnego muzeum. Autor przypomina ponadto, że jednym z elementów działalności współczesnego muzeum przyrodniczego są badania naukowe oraz monitoring przyrody i środowiska, który powinien być sprzężony z siecią monitoringu prowadzonego przez inne instytucje państwa. (abstrakt oryginalny)

In the paper, analysis of articulate possibilities of museum space for the needs of congress and museum tourism has been presented. Principles and ideas of functioning of natural museum were discussed. The main tendencies of worldwide museum system have been shown and on this background various functions of the Dzieduszycki Family Museum of Natural History in Lviv were talked over. The functions are as follows: creative, information, cultural, coordination and service. The author emphasizes the fact that contemporary natural museum should undertake scientific research and monitoring of nature and environment and both the actions should be joined to state monitoring system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzęk G. (1994) Muzeum im.Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Wydawnictwo Lubelskie Nowe, Lublin, s. 113, 115, 117.
  2. Gaworecki W.W. (2000) Turystyka, PWE, Warszawa, s. 40-46.
  3. Glaser J.R., Zeneton A.A. (1996) Museums: A Place to Work. Planning Museum Careers, Routledge, London - New York, s. 205.
  4. Kachniewska M. (2002) Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wydawnictwo Dyfin, sp. z o.o., Warszawa, s. 38-42.
  5. Karolczak K. (2000) Dzieduszyccy. Dzieje rodu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 112-131.
  6. Klymyszyn A. (2005) Zmist i zawdannja komunikacijnoi dijalnosti pryrodnyczych muzeiw, "Naukowi Zapysky Derżawnoho Pryrodoznawczoho Muzeju", nr 21, Lwów (w języku ukraińskim), s. 6.
  7. Matt G. (2006) Muzeum jako przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Fundacja Aletheja, Warszawa, s. 157-160.
  8. Waidacher F. (1996) Handbuch der Allgemeinen Muzeologie, nr 2, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, s. 433-442.
  9. Włodzimierz Hr. Dzieduszycki i jego Muzeum we Lwowie (1882) "Tygodnik Powszechny", nr 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu