BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarossova Małgorzata (University of Economics in Bratislava)
Tytuł
Consumers' Approach Regarding the Offer of Innovative Food Products on the Example of Pasta
Konsument wobec oferty innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie makaronu
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 192-202, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Innowacje, Percepcja produktu, Zachowania konsumenta
Food products, Innovations, Product perception, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H31, M31, R21
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem badania było określenie gotowości konsumentów do spożywania innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie makaronu. Zastosowano technikę ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym (CAPI). Badanie zrealizowano wiosną 2015 roku wśród 1004 dorosłych osób. Ocenie poddano deklarowaną chęć spożywania innowacyjnych produktów, jakie stanowiły makarony z dodatkiem błonnika, o obniżonej kaloryczności oraz o krótkim czasie gotowania. W charakterystyce konsumentów uwzględniono cechy socjodemograficzne, deklarację dotyczącą czytania etykiet żywnościowych oraz dbania o zdrowie. W analizie zastosowano analizę częstości, tabele krzyżowe, test Chi2 oraz ANOVA (p<0,05). Stwierdzono, że relatywnie większą gotowość spożywania deklarowano względem makaronu o krótkim czasie gotowania w porównaniu z pozostałymi rodzajami. Zapoznawanie się z informacją na opakowaniu oraz dbanie o zdrowie sprzyjało deklarowaniu większej chęci spożywania makaronu z dodatkiem błonnika oraz o obniżonej kaloryczności. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w fazie projektowania oraz wprowadzania na rynek innowacyjnego makaronu. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the willingness of the respondents to consume innovative food products using the example of pasta. The technique of questionnaire survey with computer-aided (CAPI) was implemented. The research was conducted in the spring of 2015 among 1004 adults. The willingness to consume innovative products, such as pasta with the addition of fibre, pasta with reduced caloric value and one with short cooking time, was evaluated. The characteristics of consumers included sociodemographic features, a declaration on reading food labels and taking care of health. Frequency analysis, cross table, Chi-square test and ANOVA (p <0.05) were used in the analyses. The study found that consumers declared relatively greater willingness to consume pasta with short cooking time compared to other abovementioned types of this product. Becoming familiar with the information on the packaging and attributing big importance to health was interlocked with declaring a greater willingness to consume pasta with the addition of fibre and one with reduced caloric value. The results obtained can be used in the design phase and the marketing of innovative pasta. This is a research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ares G., Gámbaro A. (2007), Influence of gender, age and motives underlying food choice on perceived healthiness and willingness to try functional foods, "Appetite", No. 49.
 2. Carrillo E., Varela P., Salvador A., Fiszman S. (2011), Main factors underlying consumers' food choice: A first step for the understanding of attitudes toward "healthy eating", "Journal of Sensory Studies", No. 24.
 3. Dagevos H. (2005), Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers, "Appetite", No. 45.
 4. Dewettinck K., Van Bockstaele F., Kühne B., Van de Walle D., Courtens T.M., Gellynck X. (2008), Nutritional value of bread. Influence of processing, food interaction and consumer perception, "Journal of Cereal Science", No. 48(2).
 5. Gallegos-Infante J.A., Rocha-Guzman N.E., Gonzalez-Laredo R.F., Ochoa-Martínez L.A., Corzo N., Bello-Perez L.A., Medina-Torres L., Peralta-Alvarez L.E. (2010), Quality of spaghetti pasta containing Mexican common bean flour (Phaseolus vulgaris L.), "Food Chemistry", No. 119.
 6. Gellynck X., Kühne B., Van Bockstaele F., Van de Walle D., Dewenttinck K. (2009), Consumer perception of bread quality, "Appetite", No. 53.
 7. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. (2015), Spożycie produktów zbożowych i pieczywa w gospodarstwach domowych, (w:) Jeżewska-Zychowicz M. (red.), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 8. Heenan S.P., Dufour J.P., Hamid N., Harvey W., Delahunty C.M. (2008), The sensory quality of fresh bread: Descriptive attributes and consumer perceptions, "Food Research International", No. 41.
 9. Howard B.M., Yen Con H., Kay M. (2011), Analysis of Ingredient Functionality and Formulation Optimization of Pasta Supplemented with Peanut Flour, "Journal of Food Science", No. 76.
 10. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Kaur G., Sharma S., Nagi H.P.S., Dar B.N. (2012), Functional properties of pasta enriched with variable cereal brans, "Journal of Food Science and Technology", No. 49.
 12. Rollin F., Kennedy J., Wills J. (2011), Consumers and new technologies, "Trends in Food Science &Technology", No. 22.
 13. Sobota A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Kuzawinska E. (2015), Application of common wheat bran for the industrial production of high-fibre pasta, "International Journal of Food Science and Technology", No. 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu