BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okoń Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowrygo Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rejman Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Żywność prozdrowotna w opinii i zachowaniach konsumentów
Healthy Food Products in the Consumer's Opinion and Behaviour
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 256-272, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowa żywność, Żywność funkcjonalna, Zachowania konsumenta, Świadomość konsumenta
Health food, Functional food, Consumer behaviour, Consumer awareness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E21, I12, L66
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Na rynku żywności rośnie oferta produktów prozdrowotnych - funkcjonalnych. Mając to na uwadze, celem prezentowanych badań było poznanie opinii i wiedzy konsumentów o tej żywności oraz ich zachowań. Wykorzystano dane pierwotne zgromadzone w trakcie internetowego badania ankietowego w okresie 13.04. - 03.05.2015 r., którego narzędziem był autorski kwestionariusz pytań. Do analizy zakwalifikowano 142 kwestionariusze. Z badania wynika, że pojęcie żywności prozdrowotnej bardziej znane jest kobietom niż mężczyznom. Blisko 3/4 badanych deklarowało spożywanie żywności prozdrowotnej, ale zaledwie 16% codziennie. W grupie respondentów, którzy nigdy nie spożywali tego rodzaju żywności, było 64% mężczyzn. Najczęstszym powodem jej niespożywania był brak wystarczającej wiedzy o korzyściach zdrowotnych. Ponad połowa respondentów była skłonna zapłacić za produkt prozdrowotny o ok. 18% więcej niż za inną żywność. Z pojęciem żywności prozdrowotnej najbardziej kojarzone były marki Herbapol i Sante, odpowiednio przez starszych i młodszych ankietowanych. Stwierdzono, że żywność prozdrowotna wymaga działań popularyzacyjnych, zwiększających wiedzę i świadomość wpływu jej konsumpcji na zdrowie. Można oczekiwać, że dzięki temu wzrośnie konsumpcja takiej żywności, co powinno przełożyć się na korzyści społeczne w obszarze zdrowia publicznego. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The market offer of healthy or functional food products is growing. Taking this into consideration the aim of the study was to understand consumer's opinion on these products and their behaviours in the market. The primary data were collected using the online survey method during the period of 13.04. - 03.05.2015. The original questionnaire was a tool of the survey and 142 completed questionnaires were qualified for the analysis. The study showed that women better know the concept of healthy food. Nearly 3/4 of the group declared consumption of such food, but only 16% with every day frequency. Men account for about 2/3 of the respondents who never ate this kind of food. The most common reason of not having it was the lack of sufficient knowledge on health benefits of these products. More than half of the respondents were willing to pay for healthy food by approx. 18% more than for other foods. The concept of healthy food was mostly associated with the brands Herbapol and Sante, by the elder and younger respondents, respectively. It was found that the offer and concept of healthy food requires popularisation and promoting activities to increase knowledge and awareness of the impact of its consumption on health, in order to achieve benefits in the area of public health. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cierniak-Piotrowska M., Marciniak G., Stańczak J. (2015), Choroby układu krążenia: perspektywa kliniczna oraz zdrowia publicznego, (w:) Kurzynowski A., Zatoński W. (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 2. Czapski J., Górecka D. (2014), Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 3. Dornbrasel L., Jago D., (2015), 10 Innovative New Food and Drink Products from Around the World, http://www.mintel.com/blog/food-market-news/10-innovative-new-food-and-drink-productsfrom-around-the-world [dostęp: 22.07.2016].
 4. EUFIC (2006), Functional foods. The Basics, 06, http://www.eufic.org/article/en/nutrition/functional-foods/expid/basics-functional-foods/ [dostęp 22.07.2016].
 5. Euromonitor International (2016): Health and Wellness in Poland. Executive Summary. http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-in-poland/report [dostęp 14.10.2016].
 6. European Commission (2010), Functional Foods, 24194 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1276590504_functional_foods_en_publi_ce.pdf [dostęp 22.07.2016].
 7. Górecka D., Czarnocińska J., Idziakowski M., Kowalec J. (2009), Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4 (65).
 8. Górska J. (2013), Żywność funkcjonalna: Bliżej potrzeb konsumenta, "Forum Mleczarskie Handel", nr 5, http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/365/zywnosc-funkcjonalna/ [dostęp: 01.03.2015].
 9. Grejta H. (2004), Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia, "Advances in Clinical and Experimental Medicine", No. 13(3).
 10. IFT (2005), Functional Foods: Opportunities and Challenges, Institute of Food Technologists, Washington, DC, http://www.ift.org/~/media/Knowledge Center/Science Reports/Expert Reports/Functional Foods/Functionalfoods_expertreport_full.pdf [dostęp: 22.07.2016].
 11. IŻŻ (2015), Polacy spożywają za dużo soli, http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/537-polacy-spozywaja-za-duzo-soli [dostęp: 23.06.2016].
 12. Kudełka W., Łobaza D. (2007), Charakterystyka żywności funkcjonalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743.
 13. MarketsandMarkets (2015), Functional Food Ingredients Market worth $2.5 Billion by 2020, Report Code: FB 3559, http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/functional-food-ingredients.asp [dostęp: 23.07.2016].
 14. Mejssner M. (2015), Polska żywność funkcjonalna, http://pulsinnowacji.pb.pl/4262145,77082,polska-zywnosc-funkcjonalna [dostęp: 14.10.2016].
 15. Michail N. (2016), Polish potential: Poland is Eastern Europe's food innovation hub, says Mintel. http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Polish-potential-Poland-is-Eastern-Europe-sfood-innovation-hub-says-Mintel [dostęp: 14.10.2016].
 16. On Board PR Ecco Network, Gemius Polska (2012), Żywność funkcjonalna 2012 - czyli co Polak ma na talerzu?, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2012/Raport_Zywnosc_funkcjonalna_2012.pdf [dostęp: 23.06.2016].
 17. Radzymińska M., Jakubowska D., Smoczyński S.S. (2010), Postrzeganie obcych związków w żywności jako czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 2(69).
 18. Roberfroid M. (2000), Concepts and strategy of functional food science: the European perspective, "The American Journal of Clinical Nutrition", No. 71.6.
 19. Scientific Concepts of Functional Foods in Europe. Consensus Document (1999), "British Journal of Nutrition", No. 81.
 20. Segen's Medical Dictionary (2012), Healthy food, Segen's Medical Dictionary, Farlex, http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/healthy+food [dostęp: 20.07.2016].
 21. Szczepaniak B., Górecka D., Flaczyk E. (2003), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnych artykułów żywnościowych, "Żywienie Człowieka i Metabolizm", nr 30.
 22. Świderski F. (red.) (1999), Żywność wygodna, żywność funkcjonalna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 23. Świetlik K. (red.) (2015), Popyt na żywność, Seria wydawnicza Analizy Rynkowe, nr 16, IERiGŻ- -PIB, Warszawa.
 24. Tomaszewska M., Bilska B., Grzesińska W., Przybylski W. (2014), Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych, "Roczniki Naukowe SERiA, nr 16(XVI).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu