BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów
New Consumption Patterns in Polish Consumers' Behaviour
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 286-297, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wzorce konsumpcji, Teoria konsumpcji, Kulturowe uwarunkowania konsumpcji, Zachowania konsumenta
Consumption patterns, Consumption theory, Cultural framework of consumption, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E21, D11, D12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zjawiska społeczno-kulturowe mające wpływ na kształtowanie nowoczesnego wzorca konsumpcji. Celem opracowania jest analiza nowych wzorców konsumpcji oraz ich wpływu na zachowania współczesnych konsumentów. Teoretyczna analiza obowiązujących trendów w konsumpcji została uzupełniona o badania ankietowe, obrazujące specyficzne tendencje w zachowaniach konsumentów. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że dla współczesnego konsumenta decyzja o zakupie produktu nie jest motywowana wyłącznie chęcią zaspokojenia określonych potrzeb, ale w znacznym stopniu determinuje ją potrzeba demonstracji przekonań, statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia. Nowoczesny model konsumpcji niesie określone konsekwencje dla praktyki działań marketingowych. Nowe trendy w konsumpcji można zaobserwować także na polskim rynku, co implikuje konieczność ich uwzględnienia w działaniach marketingowych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the sociocultural phenomena connected with creation of the modern consumption pattern. The aim of this paper is an analysis of new trends in consumption and their influence on contemporary consumers' behaviours. The theoretical analysis of alternative trends in consumption has been completed with questionnaire research, reflecting specific trends in consumers' behaviours. Results of the conducted research show that for the contemporary consumer purchase of a product is connected not only with needs satisfaction, but also with demonstration of opinions, socioeconomic status and lifestyle. The modern consumption model has specific consequences for practice of marketing activity. New trends in consumption have been observed also in the Polish market, what implies necessity of their regarding in marketing activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander S., Ussher S. (2012), The Voluntary Simplicity Movement: A multi-national survey analysis in theoretical context, "Journal of Consumer Culture", No. 12(1), Vol. 1.
 2. Ballantine P.W., Creery S. (2009), The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers, "Journal of Consumer Behavior", No. 8.
 3. Black I. R., Cherrier H. (2010), Anti-consumption as part of living a sustainability lifestyle; daily practices, contextual motivation and subjective values, "Journal of Consumer Behavior", Vol. 9, No. 6.
 4. Botsman R., Rogers R. (2012), What's Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 5. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kieżel E. (2012), Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", tom II, maj-czerwiec.
 8. Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 51.
 9. Maciejewski G. (2015), Konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 232.
 10. Nikodemska-Wołowik A. M. (2012), Problem marnotrawstwa konsumenckiego na tle aktualnych zmian społeczno-ekonomicznych w krajach wysoko uprzemysłowionych, "Handel Wewnętrzny", tom 2, maj-czerwiec.
 11. Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 12. Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów- konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(6).
 13. Zalega T. (2013a), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, "Marketing i Rynek", nr 8.
 14. Zalega T. (2013b), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu