BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Marek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych
Authenticity of Attractions Versus Authenticity of Tourist Experiencs
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 7-21, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna
Tourism, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano krytycznego przeglądu koncepcji autentyczności w literaturze z dziedziny turyzmu. Wyodrębniono trzy wymiary autentyczności: obiektywistyczną, konstruktywistyczną i egzystencjalną. Do każdego wymiaru przyporządkowano odpowiadającą im "przestrzeń" i "czas". Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano wyznaczniki autentyczności. Zdefiniowano pojęcie "szczerości" w odniesieniu do oceny jakości prezentacji atrakcji turystycznych. (abstrakt oryginalny)

This paper contains a critical review of the authenticity conception in the literature of tourism. Three dimensions of authenticity have been distinguished: objectivistic, constructivistic and existential. Each dimension was assigned corresponding "space" and "time". On the basis of literature review, some indicators of the authenticity were identified. The notion of "sincerity" was defined with regards to the assessment of quality of presentation of tourist tractions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamossy G. i Arnold C. (2001) Le parc Disney: Creating an "authentic" American experience, "Advances in Consumer Research", 28, s. 398-402.
 2. Baudrillard J. (2005) Symulakry i symulacja, Sic, Warszawa.
 3. Boorstin D.J. (1964) The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper and Row, New York.
 4. Bruner E.M. (1994) Abraham Lincoln as Authentic Reproduction: A Critique of Postmodernism, "American Anthropologist" 96, s. 397-415.
 5. Cohen E. (1979) Rethinking the Sociology of Tourism, "Annals of Tourism Research", vol. 6, no. 1, s. 18-35.
 6. Cohen E. (1988) Authenticity and Commodification in Tourism, "Annals of Tourism Research", vol. 15, s. 371-386.
 7. Csikszentmihalyi M. (1996) Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, przeł. M. Wajda, Studio Emka, Warszawa.
 8. Daniel, Y.P. (1996) Tourism Dance Performances: Authenticity and Creativity, "Annals of Tourism Research", vol. 23, no. 4, s. 780-797.
 9. Eco U. (1986) Travels in Hyperreality, A Harvest Book, San Diego.
 10. Heidegger M. (1996) Being and Time, State University of New York Press, Albany.
 11. Hobsbawm E., Ranger T. (2008) Tradycja wynaleziona, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Isański J. (2005) Autentyczność przyjemności. Autentyczność pamiątki turystycznej [w:] J. Grad, H. Mamzer, red., Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze. Seria Kulturoznawstwo nr 2. Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 131-144.
 13. Jamal T., Hill S. (2004) Developing a Framework for Indicators of Authenticity: The Place and Space of Cultural and Heritage Tourism, "Asia Pacific Journal of Tourism Research", vol. 9, no. 4, s. 353-372.
 14. Kim H., Jamal T. (2007) Touristic Quest for Existential Authenticity, "Annals of Tourism Research", vol. 34, no. 1, s. 181-201.
 15. Kirshenblatt-Gimblett, B. (1998) Destination culture: Tourism, museums and heritage, University of California Press, Berkeley.
 16. Kolar T. i Žabkar V. (2007): The Meaning of Tourists' Authentic Experiences for the Marketing of Cultural Heritage Sites, "Economic and Buisness Reviev", vol. 9, no. 3, s. 235-256.
 17. MacCannell D. (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, WWL Muza SA, Warszawa.
 18. McLeod M.D. (1976) Limitations of the Genuine, "African Art", vol. 3, no., s. 48-51.
 19. Pearce P., Moscardo G. (1986) The Concept of Authenticity in Tourist Experiences, "Australian and New Zealand Journal of Sociology", no. 22, s. 121-132.
 20. Pearce P.L. (2005) Tourist Behaviour. Themes and Conceptual Schemes. Aspects of Tourism. Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto.
 21. Reisinger Y., Steiner C. (2006) Reconceptualizing Object Authenticity, "Annals of Tourism Research", vol. 33, no. 1, s. 65-86.
 22. Selwyn T. (1996) The Tourist Image: Myths and myth making in tourism, Wiley, Chichester.
 23. Silver A. (1993) Marketing authenticity in Third World countries, "Annals of Tourism Research", vol. 20, no. 2, s. 302-318.
 24. Steiner C., Reisinger Y. (2006) Understanding existential authenticity, "Annals of Tourism Research", vol. 33, no. 2, s. 299-318.
 25. Taylor Ch. (2002) Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 26. Taylor J.P. (2001) Authenticity and Sincerity in Tourism, "Annals of Tourism Research", vol. 28, no. 1, s. 7-26.
 27. Trilling L. (1973) Sincerity and Authenticity, University Press, London, Oxford.
 28. Urry J. (2007) Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Urry J. (1990) The Consumption of Tourism, "Sociology", vol. 24, no. 1, s. 23-35.
 30. Waller J., Lea, S.E.G. (1999) Seeking The Real Spain?: Authenticity In Motivation, "Annals of Tourism Research", vol. 26, no. 1, s. 110-130.
 31. Wang N. (1999): Rethinking Authenticity in Tourism Experience, "Annals of Tourism Research", vol. 26, no. 2, s. 349-370.
 32. Warchala M. (2006) Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Universitas, Kraków.
 33. Wieczorkiewicz A. (2008): Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu