BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Majewska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Lokalizacja a wrażliwość hoteli na zjawiska kryzysowe
Location and the Susceptibility of the Hotels to Economic Crisis
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 75-94, ryc., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Odporność na kryzys, Sezonowość ruchu turystycznego
Hotel industry, Hotel services, Resistance to crisis, Seasonal tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest odporność polskich hoteli na zjawiska kryzysowe i jak na tę odporność wpływa ich lokalizacja i zmieniająca się pod jej wpływem sezonowość obrotów. Drugim celem jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mierzyć wpływ zjawisk kryzysowych na kondycję finansową hoteli. Badania dokonano na próbie 5 hoteli działających w dużych miastach i w regionie nadmorskim. Określono wskaźniki sezonowości z tytułu świadczenia usług noclegowych, obliczono wskaźniki korelacji Pearsona dla przychodów i kosztów w układzie miesięcznym. Określono także dynamikę przychodów i próbowano dopasować do niej funkcje trendu, a także próbowano określić progi rentowności, wartość dźwigni operacyjnej i strefy bezpieczeństwa w ujęciu kwartalnym. Wyniki badań umożliwiły sformułowanie wniosków dotyczących związków między sezonowością a korelacją obrotów i kosztów w hotelach, a przede wszystkim wpływu sezonowości na odporność hoteli na zjawiska kryzysowe. Dokonano też próby oceny zastosowanych metod i ich wpływu na kształtowanie się wyników badań. (abstrakt oryginalny)

The purpose was to provide answers to the following questions: how can we measure the impact of crisis phenomena on the financial condition of a hotel; and to what extent the location and seasonality of sales influence a hotel's resilience to economic crisis. There were 5 hotels investigated which operate in coastal resorts and in large cities in central Poland. Indicators of seasonality and the Pearson's correlation coefficients for sales and costs were computed; fluctuations of sales were determined to establish underlying trends. Finally, the measures of resilience to crisis were determined (break-even point, margins of safety, and operating leverage). The study found considerable differences in turnover seasonality between the investigated hotels against generally lower revenues as a result of economic crisis. It showed that seasonality of revenues drastically weakens hotels' resilience to economic crisis. Revenue seasonality also distorts the relation between turnover and costs, raising the risk of financial losses in the short term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., red. (2007) Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujecie statystyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 2. Clarkson R. S. (2009) Actuarial insights into the global banking catastrophe, "Journal of Financial Regulation and Compliance", no 4.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke D. (2002) Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 4. Gołembski G. (2007) The impact of modern management methods on hotel operational performance, "Tourist Review", 62 (2).
 5. Kowalski J. (2006) Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, WSB Poznań - Chorzów.
 6. Lichniak I., red. (2009) Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, SGH, Warszawa.
 7. Lo A.W. (2009) Regulatory reform in the wake of the financial crisis, "Journal of the Financial Economic Policy", no 1.
 8. Merski S., Witkowski C. (2004) Hotelarstwo w Polsce, stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, WSE, Warszawa.
 9. Molina-Azorin J.T., Pereira-Moliner J., Claver-Cortes E. (2010) The importance of the firm and destination effects to explain firm performance, "Tourism Management", 31 (1).
 10. Otte M. (2009) Kiedy nadchodzi kryzys globalny, Studio Emka, Warszawa.
 11. Peteraf M. (1993) The covnerstones of competitive advantage: a resource - based view, "Strategic Management Journal", 14.
 12. Philips P.A., Moutinho L. (1999) Measuring strategic planning effectiveness in hotels, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", no 7.
 13. Rutkowski A. (2007) Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 14. Vanhove N. (2006) The economics of tourism destination, Elsevier Butterworth - Heinemann, Burlington, MA.
 15. Vassilikopoulou A., Siomkos G., Chatzipanegiotou K., Triantoifillidou A. (2009) Hotels on fire: investigating consumers responses and perceptions, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", no 7.
 16. Velleman P.F., Hoaglin D.C. (1981) Applications, basics, and computing of exploratory data analysis, Duxbury Press, Boston, Mass.
 17. Rocznik Statystyczny GUS, Turystyka w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
 18. www.intur.pl, 2010.
 19. www.gus.pl - informacje ekonomiczne, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu