BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Butowski Leszek (Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie)
Tytuł
Morska turystyka żeglarska w Europie - analiza czynników jakościowych wybranych elementów popytu i podaży
Sea Sailing Tourism in Europe - Analysis of Qualitative Factors of Demand and Supply Chosen Elements
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 95-114, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka morska, Żeglarstwo, Popyt turystyczny, Podaż, Analiza czynnikowa, Analiza jakościowa
Maritime tourism, Sailing, Tourist demand, Supply, Factor analysis, Qualitative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję podejścia metodologicznego dotyczącego badań nad cechami jakościowymi popytu i podaży w zakresie morskiej turystyki żeglarskiej w Europie. Jest to bowiem dziedzina aktywności turystycznej podlegająca w ostatnim okresie szybkim zmianom ilościowym i jakościowym, również w naszym kraju. Metoda analizy jakościowej popytu i podaży w zakresie morskiej turystyki żeglarskiej stanowić może przydatne narzędzie badawcze wykorzystywane w celu lepszego poznania i uporządkowanego opisu tej formy turystyki kwalifikowanej. Zaproponowane podejście badawcze może być również przydatnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym w działaniach praktycznych, dotyczących rozwoju morskiej turystyki żeglarskiej na określonych akwenach, w tym również na polskim wybrzeżu. Umożliwia ono określenie cech jakościowych współczesnego żeglarstwa morskiego (elementy popytu), a w dalszej kolejności ich odniesienie do potencjału jakim dysponują dane obszary (elementy podaży). Powinno ono tym samym ułatwić przygotowanie optymalnej oferty, dostosowanej do oczekiwań określonych grup odbiorców, w tym przypadku żeglarzy morskich. (abstrakt oryginalny)

The article presents the proposal of the methodological approach concerning researches on the qualititive features of demand and supply in the sea sailing tourism in Europe, since the sea sailing tourism is a field of the tourist activity, which recently undergoes the fast quantitative and qualitative changes, also in Poland. The method of the qualitative analysis of demand and supply in the sea sailing tourism may compose a useful research tool, which may be applied in order to gain more knowledge and orderly description of that tourism form. The proposed research approch may be also a useful analytical tool, which may be used in the practical activities concerning development of the sea sailing tourism on certain areas, including the Polish coast. For, it enables determining the qualitative features of the contemporary sea sailing (the demand elements), and further on, relating them to the potential, which is possesed by certain areas (the supply elements). This way it should facilitate preparation of the optimal offer, adjusted to the expectations of certain groups, in the case - sea sailors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlantic Spain and Portugal (2006) RCC Pilotage Foundation, Imray, Cambridgeshire, England.
 2. Beständig K-H. (2008) Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra. 808 portów i zatok. Przewodnik żeglarski po Adriatyku, Wydawnictwo Mysliński, Warszawa.
 3. Brandon R., Marchment J. (2007) Corsica and North Sardinia, Imray, Cambridgeshire, England.
 4. Buchanan G. (2009) Shetland Islands Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.
 5. Buttres R., Du Port A. (2009) Reeds Nautical Almanac 2010. Atlantic Europe from the tip of Denmark to Gibraltar, Adlard Coles Nautical.
 6. Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających, Dziennik Urzędowy L 164, 30/06/1994 P. 0015 - 0038.
 7. Heath N. (2006) The Channel Islands, Imray, Cambridgeshire, England.
 8. Heikell R. (1998) Mediterranean Cruising Handbook, Imray, Cambridgeshire, England.
 9. Heikell R. (2006) Italian Waters Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.
 10. Heikel R. (2007) Greek Waters Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.
 11. Lawrence M. (2002) The Yachtsmans Pilot to North and East Scotland, Imray, Cambridgeshire, England.
 12. Mazurkiewicz B. (2004) Porty jachtowe - Mariny. Projektowanie, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk.
 13. Navin B. (2004) Cruising Guide to the Netherlands, Imray, Cambridgeshire, England.
 14. Navin B. (2006) Cruising Guide to Germany and Denmark, Imray, Cambridgeshire, England.
 15. Navin B. (2003) North Sea Passage Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.
 16. Nickel P., Harries J. (2009) Norwegian Cruising Guide 2009, Norway, Swalbard, and the West Coast of Sweden, Atteinable Adventure Cruising Ltd, Hamilton, Bermuda.
 17. Pochodaj A. (2007) Kurs na Morze Północne. Poradnik dla żeglarzy, Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", Warszawa.
 18. Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego (2008) Stowarzyszenie POMOST - Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie, Szczecin.
 19. South and West Coasts of Ireland (2006) Sailing Directions of Irish Cruising Club.
 20. Thompson T., Thompson D. (2008) Adriatic Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu