BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babiak Jolanta (Politechnika Wrocławska), Bajcar Beata (Politechnika Wrocławska), Borkowska Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich - wyolbrzymione, czy niedoszacowane różnice?
Women and Men in Managerial Positions : Exaggerated or Underestimated Differences?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 45-56, wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Mężczyzna, Menedżer, Osobowość kierownika, Style kierowania, Wyniki badań
Woman, Men, Manager, Manager personality, Management styles, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze na temat zarządzania menedżerowie kobiety nierzadko oceniane są jako mniej skuteczne i mniej kompetentne. Ponadto uważa się, że są mniej stabilne, bardziej emocjonalne i skoncentrowane na osobach. W niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania powyższych przekonań poprzez diagnozę empiryczną wybranych charakterystyk psychologicznych i stosowanych stylów kierowania wśród 333 polskich menedżerów obu płci. W badaniach wykazano, że kobiety kierują zadaniowo, dbają o relacje międzyludzkie i charakteryzują się wyższą inteligencją emocjonalną. Zaprezentowane tu wyniki badań wskazują, że kobiety posiadają odpowiednie kompetencje do skutecznego realizowania roli kierowniczej. (abstrakt oryginalny)

It is not rare for management literature to assess the performance of women in management as being less effective and competent. Furthermore, they are deemed less stable, more emotional, and more focused on people. The article strives to verify this conviction through an empirical diagnosis of selected psychological traits and management styles among 333 Polish managers of both sexes. Research indicates that women are more task oriented, are concerned with inter-human relations, and are characterized as having greater emotional intelligence. The presented research results demonstrate that women do have competencies that are appropriate for performing managerial roles successfully. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams R. B. (2016), Women on boards: The superheroes of tomorrow, The Leadership Quarterly, nr 27.
 2. Al Noor M., Uddin I., Shamaly S. S. (2011), Leadership Style and Emotional Intelligence: A Gender Comparison, European Journal of Business and Management, nr 3.
 3. Babiak J. (2014), Polish Managers' Leadership Styles: Developing and Validating the Managerial Styles of Leading Questionnaire, Polish Journal of Applied Psychology, nr 12.
 4. Barrick M. R., Mount M. K. (1991), The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis, Personnel Psychology, nr 44.
 5. Borkowska A. (2005), Wpływ inteligencji emocjonalnej na sposoby rozwiązywania zadań poznawczych i społecznych, niepublikowana rozprawa doktorska, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.
 6. Brescoll V. L. (2016), Leading with their hearts? How gender stereotypes of emotion lead to biased evaluations of female leaders, The Leadership Quarterly, nr 27.
 7. Derks B., Van Laar C., Ellemers N. (2016), The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women, The Leadership Quarterly, nr 27.
 8. Eagly A. H. (2007), Female leadership advantage and disadvantage: resolving the contradictions, Psychology of Women Quarterly, nr 31.
 9. Eagly A. H., Johannesen-Schmidt M. C., van Engen M. (2003), Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men, Psychological Bulletin, nr 129.
 10. Eagly A. H., Johnson, B. T. (1990), Gender and leadership style: A meta-analysis, Psychological Bulletin, nr 108.
 11. Eagly A. H., Karau S. J. (2002), Role congruity and theory of prejudice toward female leaders, Psychological Review, nr 109.
 12. Eagly A., Makhijani M., Klonsky B. (1992), Gender and the evaluation of leaders: A meta-analysis, Psychological Bulletin, nr 111.
 13. Furnham A., Crump J., Whelan J. (1997), Validating the NEO personality inventory using assessor's ratings, Personal Individual Differences, nr 22.
 14. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Wrocław-Warszawa, Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe.
 15. Heddlestone K. (2015), How our engineering environments are killing diversity: Introduction, dostęp 4 listopada 2016, < https://kateheddleston.com/blog/how-our-engineering-environments-are-killing-diversity-introduction >.
 16. Kay K., Shipman C. (2014), The Confidence code: The science and the art of self-assurance - what women should know, New York, NY, HarperBusiness.
 17. Lemoine G. J., Aggarwal I., Steed L. B. (2016), When women emerge as leaders: Effects of extraversion and gender composition in groups, The Leadership Quarterly, nr 27.
 18. Lord R. G., De Vader C. L., Alliger G. M. (1986), A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures, Journal of Applied Psychology, nr 71.
 19. Mandell B., Pherwani S. (2003), Relationship between emotional intelligence and transformational leadership style: A gender comparison, Journal of Business and Psychology, nr 17.
 20. Miao C., Humphrey R. H., Qian S. (2016), Leader emotional intelligence and subordinate job satisfaction: A meta-analysis of main, mediator, and moderator effects, Personality and Individual Differences, nr 102.
 21. Ridgeway C. L. (2001), Gender, Status, and Leadership, Journal of Social Issues, nr 57.
 22. Ryan M. K., Haslam S. A., Morgenroth T., Rink F., Stoker J., Peters K. (2016), Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact, The Leadership Quarterly, nr 27.
 23. Salgado J. H. (1997), The five factor model of personality and job performance in the European Community, Journal of Applied Psychology, nr 82.
 24. Sanberg S. (2013), Lean in: Women, work, and the will to lead, New York, NY, Knopf.
 25. Terjesen S., Singh V. (2008), Female Presence on Corporate Boards: A Multi-Country Study of Environmental Context, Journal of Business Ethics, nr 83.
 26. Wood W., Eagly A. H. (2012), Biosocial construction of sex differences and similarities in behavior, Advances in Experimental Social Psychology, nr 26.
 27. Yukl G. A., Mahsud, R. (2010), Why flexible and adaptive leadership is essential, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, nr 62.
 28. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja Polska. Podręcznik, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 29. http://www.catalyst.org/knowledge/fortune-500-board-seats-held-women, Knowledge Center: Fortune 500 Board Seats Held by Women (dostęp 4.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu