BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Percepcja zachodzących relacji w organizacji - perspektywa kontraktu psychologicznego
The Perception of Relations within Organizations in the Context of the Psychological Contract
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 87-104, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakt psychologiczny, Relacje pracodawca-pracownik, Oczekiwania, Wywiad zogniskowany, Wyniki badań
Psychological contract, Employer-employee relationships, Expectations, Focus group, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Relacje w organizacji modyfikowane są niepisaną umową wymiany, w której obie strony - pracodawca i pracownik - posiadają względem siebie określone zobowiązania, ale i pewne oczekiwania. Celem artykułu jest zaproponowanie analizy charakteru zachodzących relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami przez pryzmat teorii kontraktu psychologicznego. Wyniki badań prowadzonych w ramach sześciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) wykazały, że pracownicy i pracodawcy mają często wobec siebie rozbieżne oczekiwania i zobowiązania. Ukazują również, w jaki sposób ludzie interpretują obietnice i deklaracje oraz dlaczego każda ze stron tego samego stosunku pracy może mieć odmienne poglądy dotyczące konkretnych warunków. (abstrakt oryginalny)

Relations within the organization are a modified unwritten contract of exchange in which both sides-employer and employee-have certain obligations with respect to each other, but certain expectations as well. The article aims at proposing an analysis of the nature of the ongoing relationships between superiors and employees in the context of a psychological contract. The results of research conducted within six focus group interviews (FGI) show that superiors and employees often have diverging expectations and obligations with respect to one another. The conducted research shows how people interpret promises and declarations, and why each of the parties to the employment relationship (employer and employee) may have different views regarding specific terms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cuyper N. de, Schreurs B., Vander Elst T., Baillien E., De Witte H. (2014), Exemplification and perceived job insecurity. Associations with self-rated performance and emotional exhaustion, Journal of Personnel Psychology, vol. 13, nr 1.
 2. Dulac T., Coyle-Shapiro J., Henderson D. J., Wayne S. J. (2008), Not all responses to breach are the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations, Academy of Management Journal, vol. 51.
 3. Gouldner A. W. (1960), A norm of reciprocity: a preliminary statement, American Sociological Review, vol. 25.
 4. Guest D. E. (2004), Flexible employment contracts, the psychological contract and employee outcomes: an analysis and review of the evidence, International Journal of Management Reviews, vol. 5.
 5. Guest D. (2011), Human resource management and performance: Still searching for some answers, Human Resource Management Journal, vol. 21.
 6. Herriot P., Manning W. E. G., Kidd J. M. (1997), The content of the psychological contract, British Journal of Management, vol. 8.
 7. Herriot P., Pemberton C. (1995), New Deals: The Revolution in Managerial Careers, John Wiley, Chichester-New York.
 8. Levinson H., Price C. R., Munden K. J., Solle C. M. (1962), Men, management, and mental health, Cambridge, MA, Harvard University Press.
 9. March J. G., Simon H. A. (1958), Organizations, New York, Wiley.
 10. Rogozińska-Pawełczyk A. (2011), Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (80-81).
 11. Rogozińska-Pawełczyk A. (2012), Rola wynagradzania kompleksowego w kształtowaniu kontraktu psychologicznego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (88).
 12. Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), The role of the psychological contract in knowledge management, Managerial Economics, vol. 15, nr 2.
 13. Rousseau D. M. (1995), Psychological contracts in organisations: understanding the written and unwritten agreements, London, Sage Publications.
 14. Rousseau D. M. (2010), The individual-organization relationship: The psychological contract, w S. Zedeck (red.), Handbook of industrial/organizational psychology, American Psychological Association, vol. 3.
 15. Schein E. H. (1965), Organizational psychology, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
 16. Suazo M. M., Turnley W. H., Mai-Dalton R. R. (2008), Characteristics of the supervisor-subordinate relationship as predictors of psychological breach, Journal of Managerial Issues, vol. 20.
 17. Venkitachalam K., Busch P. (2012), Tacit Knowledge: Review and Possible Research Directions, Journal of Knowledge Management, vol. 16.
 18. Wellin M. (2010), Zarządzanie kontraktem psychologicznym. Zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu